مرور اصطلاحنامه گرمسار

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر عباس زاده، فاطمه يوردخاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش و پرورش , گرمسار , آموزش‌ متوسطه‌ , مهارت‌هاي زندگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر شريفي، فاطمه اسلاميه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گرمسار , فناوري اطلاعات و ارتباطات , يادگيري سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي فائض

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گرمسار , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , کارگاه‌ هاي‌ صنعتي‌ , حقوق‌ و دستمزد ها , خدمات‌ رفاهي‌ , رضايت شغلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گرمسار , سخنراني‌ , سال 1385

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرویز کردوانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گرمسار , توليدات‌ دامي‌ , توليدات‌ کشاورزي‌ , صنايع‌ دستي‌ , کويرها , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدصادق صبوري، اميرحسين مينايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گرمسار , رشد دانش‌ , مهارت‌ , کشاورزي‌ , بينش‌[1] , كارشناسان‌ , گلخانه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرانك فيضي، مهران آرين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سمنان , گرمسار , زمين‌ شناسي‌ , به سطح رسيده (زمين شناسي)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر عباس زاده, فاطمه يوردخاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گرمسار , دانش‌ آموزان‌ متوسطه‌ , مدارس‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ , مهارت‌هاي زندگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر شريفي, فاطمه اسلاميه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گرمسار , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , يادگيري‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كوروش تابنده تهراني، سعيد يزداني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گرمسار , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , بهره وري‌ , اقتصاد کشاورزي‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , پنبه , تابع توليد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13