مرور اصطلاحنامه احكام حروف

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اختلاس

(فراداده‌ها)

اخفا

(فراداده‌ها)

ادغام

(فراداده‌ها)

استيفاي حروف قرآن

(فراداده‌ها)

اشباع

(فراداده‌ها)

اظهار

(فراداده‌ها)

اِقلاب

(فراداده‌ها)

اِماله

(فراداده‌ها)

تخفيف همزه

(فراداده‌ها)

تفخيم و ترقيق

(فراداده‌ها)

غُنّه

(فراداده‌ها)

قلقله

(فراداده‌ها)

مدّ ( تجويد )

(فراداده‌ها)

حروف قرآن

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالعزيز بن عبدالفتاح قاري

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام حروف , تجويد قرآن , تجويد , صفات حروف , قواعد تجويد , مخارج حروف , قرائت قرآن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود علي بسه؛ محقق: محمدصادق قمحاوى

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام حروف , ادغام , تجويد قرآن , تجويد , مخارج حروف , علوم قرآني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

علم التجوید

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يحيي عبدالرزاق غوثاني

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام حروف , تجويد قرآن , تجويد , صفات حروف , مخارج حروف , علوم‌ قرآني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

كتاب اللامات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرحمان بن اسحاق زجاجي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام حروف , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ عربي‌ , واحد هاي‌ زنجيري‌ +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

میم ساكن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام حروف , تجويد قرآن , قرائت و تجويد قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام حروف , تجويد قرآن , كلمات و حروف قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام حروف , تجويد قرآن , حروف قرآن , حروف ناخوانا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام حروف , تجويد قرآن , تجويد در قرائت قرآن , زبان‌ عربي‌ , الفبا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

حركات و حروف مدی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام حروف , تجويد قرآن , قرآن كريم , مدّ ( تجويد ) , مد , زبان‌ عربي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

پاسخ قیصر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد محمدي اشتهاردي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام حروف , كتب آسماني , حكمت الهي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 13