مرور اصطلاحنامه لهستان

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

استان البلونگ

(فراداده‌ها)

استان اوپوله

(فراداده‌ها)

استان اولشتين

(فراداده‌ها)

استان بيئلسكوبيالا

(فراداده‌ها)

استان بيالاپودلاسكا

(فراداده‌ها)

استان بياليستوك

(فراداده‌ها)

استان بيدگوشچ

(فراداده‌ها)

استان پرشميشل

(فراداده‌ها)

استان پزنان

(فراداده‌ها)

استان پلوتسك

(فراداده‌ها)

استان پيلا

(فراداده‌ها)

استان پيوتركوف تريبونالسكي

(فراداده‌ها)

استان تارنوبرژگ

(فراداده‌ها)

استان تارنوف

(فراداده‌ها)

استان تورون

(فراداده‌ها)

استان چخانوف

(فراداده‌ها)

استان چنستوخووا

(فراداده‌ها)

استان خلم

(فراداده‌ها)

استان رادوم

(فراداده‌ها)

استان زاموشچ

(فراداده‌ها)

استان ژشوف

(فراداده‌ها)

استان ژلوناگورا

(فراداده‌ها)

استان سكيرنيه ويتسه

(فراداده‌ها)

استان سلوپسك

(فراداده‌ها)

استان سووالكي

(فراداده‌ها)

استان شچتسين

(فراداده‌ها)

استان شدلتسه

(فراداده‌ها)

استان شراتس

(فراداده‌ها)

استان كاتوويتسه

(فراداده‌ها)

استان كاليش

(فراداده‌ها)

استان كراكوف

(فراداده‌ها)

استان كروسنو

(فراداده‌ها)

استان كوشالين

(فراداده‌ها)

استان كونين

(فراداده‌ها)

استان كيئلتسه

(فراداده‌ها)

استان گورزوف ويلكوپولسكي

(فراداده‌ها)

استان لدز

(فراداده‌ها)

استان لشنو

(فراداده‌ها)

استان لگنيتسا

(فراداده‌ها)

استان لوبلين

(فراداده‌ها)

استان لومژا

(فراداده‌ها)

استان نووي سونچ

(فراداده‌ها)

استان والبژيخ

(فراداده‌ها)

استان ورشو

(فراداده‌ها)

استان وروتسلاف

(فراداده‌ها)

استان ولوتسلاوك

(فراداده‌ها)

چنستوخووا

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13

سرشت و سرونوشت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مونیکا مورر؛ مترجم: مصطفی مستور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

لهستان , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , سينما , کارگردانان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سلام ماری (سفرنامه لهستان)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نکیسا نورائی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

لهستان , سفرنامه‌ ها , گردشگري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نظام آموزشی لهستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آموزش و پرورش , لهستان , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شعر معاصر لهستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ضیاءالدین ترابی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

لهستان , تاريخ‌ ادبيات‌ , شعر آزاد[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شعر امروز لهستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

همایون نور احمر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

لهستان , ادبيات‌ , شعر , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملوک پرتوی شفق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

لهستان , خصوصي‌ سازي‌ , بازار‌هاي مالي , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Poland [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

George Sanford

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

لهستان , اروپا , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شرح حال نیکیتین

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طهمورث ساجدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

لهستان , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , خاورشناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

لهستان , تاريخ‌ جهان‌ , ادبيات‌ ملل‌ , اوضاع‌ اقتصادي‌ , جهانگردي‌ , تمدن‌ , هنر و فرهنگ‌ + , کشور شناسي , اوضاع سياسي , موقعيت جغرافيايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ايرانشناسي در لهستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آناکراسنو ولسکا؛ مترجم: حسين معصومي همداني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

لهستان , ايران‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , تاريخ‌ ايران‌ , مردم‌ شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , فلسفه‌ , اديان‌ باستاني‌ , اسطوره‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13