مرور اصطلاحنامه احكام معلول

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

امكان فقري

(فراداده‌ها)

تغيير پذيري

(فراداده‌ها)

حركت پذيري

(فراداده‌ها)

ضعف وجود

(فراداده‌ها)

فنا پذيري

(فراداده‌ها)

محدوديت آثار

(فراداده‌ها)

محدوديت امكاني

(فراداده‌ها)

محدوديت زماني

(فراداده‌ها)

محدوديت مكاني

(فراداده‌ها)

وابستگي معلول

(فراداده‌ها)

احكام علت

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
منبعی مطابق با عبارت جستجوی شما یافت نگردید