مرور اصطلاحنامه محسوسات

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

مبصرات

(فراداده‌ها)

محسوس اول

(فراداده‌ها)

محسوس بالذات

(فراداده‌ها)

محسوس بالعرض

(فراداده‌ها)

محسوس بالفعل

(فراداده‌ها)

محسوس بالقوه

(فراداده‌ها)

محسوس ثاني

(فراداده‌ها)

محسوس جزئي

(فراداده‌ها)

محسوس خارجي

(فراداده‌ها)

محسوس ضعيف

(فراداده‌ها)

محسوس قوي

(فراداده‌ها)

محسوس محض

(فراداده‌ها)

محسوسات باطني

(فراداده‌ها)

محسوسات بسيطه

(فراداده‌ها)

محسوسات خمس

(فراداده‌ها)

محسوسات ظاهري

(فراداده‌ها)

محسوسات مادي

(فراداده‌ها)

محسوسات متعدده

(فراداده‌ها)

محسوسات ملائمه

(فراداده‌ها)

مدركات شامه

(فراداده‌ها)

مذوقات

(فراداده‌ها)

مسموعات

(فراداده‌ها)

ملموسات

(فراداده‌ها)

موجود غير محسوس

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله نصری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بديهيات , ديدگاه فلسفي , محسوسات , معلوم تصديقي , معلوم تصوري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهمن شریف زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بديهيات , صورت علمي مجرد , محسوسات , علم‌ حضوري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه