مرور اصطلاحنامه مخارج حروف

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

مخرج جوف

(فراداده‌ها)

مخرج حلق

(فراداده‌ها)

مخرج خيشوم

(فراداده‌ها)

مخرج شفتان

(فراداده‌ها)

مخرج لسان

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالعزيز بن عبدالفتاح قاري

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام حروف , تجويد قرآن , تجويد , صفات حروف , قواعد تجويد , مخارج حروف , قرائت قرآن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود علي بسه؛ محقق: محمدصادق قمحاوى

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام حروف , ادغام , تجويد قرآن , تجويد , مخارج حروف , علوم قرآني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

علم التجوید

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يحيي عبدالرزاق غوثاني

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام حروف , تجويد قرآن , تجويد , صفات حروف , مخارج حروف , علوم‌ قرآني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

قول السدید فی علم التجوید

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي الله بن علي ابوالوفا

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تجويد قرآن , تجويد , صفات حروف , مخارج حروف , علوم‌ قرآني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجويد قرآن , قرائت و تجويد قرآن , علايم حركات , مخارج حروف , تعليم قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تجوید قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام حروف , ادغام , تجويد قرآن , علايم وقف , مخارج حروف , مد لازم , تجويد

منابع دیجیتالی :

مطالعه