مرور اصطلاحنامه مشاركات كليات خمس

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

مشاركت جنس با خاصه

(فراداده‌ها)

مشاركت جنس با عرض عام

(فراداده‌ها)

مشاركت جنس با فصل

(فراداده‌ها)

مشاركت جنس با نوع

(فراداده‌ها)

مشاركت خاصه با عرض غير مفارق

(فراداده‌ها)

مشاركت فصل با خاصه

(فراداده‌ها)

مشاركت فصل با عرض غير مفارق

(فراداده‌ها)

مشاركت فصل با نوع

(فراداده‌ها)

مشاركت نوع با خاصه

(فراداده‌ها)

مشاركت نوع با عرض عام

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
منبعی مطابق با عبارت جستجوی شما یافت نگردید