مرور اصطلاحنامه معلوم

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

مدرك وجودي

(فراداده‌ها)

مدركات امكانيه

(فراداده‌ها)

معلوم بالفعل

(فراداده‌ها)

معلوم بالقوه

(فراداده‌ها)

معلوم بسيط

(فراداده‌ها)

معلوم تبعي

(فراداده‌ها)

معلوم ثابت

(فراداده‌ها)

معلوم حصولي

(فراداده‌ها)

معلوم حضوري

(فراداده‌ها)

معلوم خارجي

(فراداده‌ها)

معلوم ذهني

(فراداده‌ها)

معلوم مادي

(فراداده‌ها)

معلوم متغير

(فراداده‌ها)

معلوم مجرد

(فراداده‌ها)

معلوم مركب

(فراداده‌ها)

معلوم معين

(فراداده‌ها)

معلوم من وجه

(فراداده‌ها)

معلومات بعدي

(فراداده‌ها)

معلومات قبلي

(فراداده‌ها)

معلومات كثيره

(فراداده‌ها)

يقينيات

(فراداده‌ها)

اتحاد عالم و معلوم

ماهيت معلوم

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
منبعی مطابق با عبارت جستجوی شما یافت نگردید