مرور اصطلاحنامه مكان

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

مكان حقيقي

(فراداده‌ها)

مكان طبيعي

(فراداده‌ها)

مكان غير حقيقي

(فراداده‌ها)

مكان غير قار

(فراداده‌ها)

مكان قار

(فراداده‌ها)

مكان قسري

(فراداده‌ها)

اين

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

من فقه مدرسة أهل البیت (ع)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کاظم قاضی زادة؛ ترجمة: عباس الاسدی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زمان , مكان , حدود مالکيت‌ , اجتهاد , احکام‌ شرعي‌ , ولايت‌ فقيه‌ , اختيارات رهبري

منابع دیجیتالی :

مطالعه