مرور اصطلاحنامه نسبيت

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

نسبيت تكاملي

(فراداده‌ها)

نسبيت حقيقت

(فراداده‌ها)

نسبيت دانش

(فراداده‌ها)

نسبيت ذهني

(فراداده‌ها)

نسبيت علمي

(فراداده‌ها)

نسبيت فلسفي

(فراداده‌ها)

مكتب نسبي

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 27
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله نیک سیرت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حدوث , خالق قديم , فاعل ثابت الذات , فاعليت الهي , قاعده الواحد , مسائل حكمت متعاليه , نسبيت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي شمالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصول اخلاقي , مسايل فلسفي , نسبيت , نسبيت اخلاق , مطلق‌ گرايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس همامي، زهرا مقيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , حق , عدالت , مكتب نسبي , نسبيت , نظريه نسبيت , ارزش‌هاي‌ اخلاقي‌ , قرآن‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محتبی مصباح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , نسبيت , واقع گرايي , ليبراليسم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمّد اکوان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , قضا و قدر , نسبيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم پهلوان، مرتضي حسيني شاهرودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تأويل , كثرت , نسبيت , هرمنوتيك فلسفي , علم هرمنوتيك , گادامر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادراكات اعتباري , ارزش نظري , نسبيت , مطلق‌ گرايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 27