مرور اصطلاحنامه نظام

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

نظام اتقن

(فراداده‌ها)

نظام اتم

(فراداده‌ها)

نظام احسن

(فراداده‌ها)

نظام اعلي

(فراداده‌ها)

نظام اكثري

(فراداده‌ها)

نظام امكاني

(فراداده‌ها)

نظام ايجاد

(فراداده‌ها)

نظام بالذات

(فراداده‌ها)

نظام بالغير

(فراداده‌ها)

نظام جزئي

(فراداده‌ها)

نظام جمعي

(فراداده‌ها)

نظام خاص

(فراداده‌ها)

نظام خير

(فراداده‌ها)

نظام دائمي

(فراداده‌ها)

نظام ظاهر

(فراداده‌ها)

نظام عالم

(فراداده‌ها)

نظام عام

(فراداده‌ها)

نظام علمي

(فراداده‌ها)

نظام علي و معلولي

(فراداده‌ها)

نظام عيني

(فراداده‌ها)

نظام غايي

(فراداده‌ها)

نظام فاعلي

(فراداده‌ها)

نظام كلي

(فراداده‌ها)

نظام مظهر

(فراداده‌ها)

نظام وجود

(فراداده‌ها)

نظام وجودي

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميد معلّه

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

عراق , نظام , جنگ‌ ايران‌ و عراق‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

نقش مسئولین در دیگر سازی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظام , خانواده‌ , احياي‌ فرهنگ‌ , فرهنگ‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پل هریسون؛ مترجم: یوسف اباذری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظام , جامعه‌ شناسي‌ , فرا نو گرايي‌ , نظم‌ اجتماعي‌ , کارکرد گرايي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نادر ساعد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظام , امنيت‌ , سياست‌ دفاعي‌ , قانون‌ اساسي‌ , خاورميانه , الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلام حسين حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظام , کشاورزي‌ , بخش‌ کشاورزي‌ , رکود اقتصادي‌ , نظام‌ سرمايه‌ داري‌ , ايران , اقتصاد سياسي , آسيب پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن شريعتي نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آسيا , ثقل , قدرت , قدرت , نظام , توزيع‌ قدرت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدمحمد ميركمالي، علي اصغر حيات، علي نوروزي، نازنين جراحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزش نظري , نظام , ارزش‌هاي‌ اجتماعي‌ , استادان‌ , دانشجويان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسن ميرزامحمدي، مهدي سبحاني نژاد، خديجه سيادت نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علوم تربيتي , كِتاب , مباني فلسفي , نظام , هستي‌ شناسي‌ , مربيان‌ , دانشمندان‌ , روان‌ شناسي‌ , فيلسوفان , تعليم و تربيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده:عين الله خادمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسفه اسلامي , فيض , كثير , نظام , واحد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.