مرور اصطلاحنامه نوع ( كليات خمس )

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

نوع اضافي

(فراداده‌ها)

نوع اعتباري

(فراداده‌ها)

نوع النوع

(فراداده‌ها)

نوع بعدازكثرت

(فراداده‌ها)

نوع حقيقي

(فراداده‌ها)

نوع در كثرت

(فراداده‌ها)

نوع سافل

(فراداده‌ها)

نوع طبيعي

(فراداده‌ها)

نوع عالي

(فراداده‌ها)

نوع عقلي

(فراداده‌ها)

نوع قبل از كثرت

(فراداده‌ها)

نوع متوسط

(فراداده‌ها)

نوع محصل

(فراداده‌ها)

نوع مفرد

(فراداده‌ها)

نوع منطقي ( كلي )

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
منبعی مطابق با عبارت جستجوی شما یافت نگردید