مرور اصطلاحنامه وجود مستقل

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

مستقل بالذات

(فراداده‌ها)

مستقل محض

(فراداده‌ها)

موجود مستقل مطلق

(فراداده‌ها)

وجود استقلالي تجردي

(فراداده‌ها)

وجود مستقل جوهري

(فراداده‌ها)

وجود في نفسه

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قديم , مستقل بالذات , مفهوم وجود , وجود خدا , وجود مستقل

منابع دیجیتالی :

مطالعه

وجود رابط

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامحسین ابراهیمی دینانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اضافه اشراقي , وجود رابط , وجود مستقل

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: جعفر شانظري؛ نویسنده همکار: مهدي انشائي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اتصاف , عروض , فلسفه الهي , معقولات ثانيه , وجود رابط , وجود مستقل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: سيدمحمد روضاتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اتصاف , معقولات ثانيه , معقولات ثانيه فلسفي , وجود رابط , وجود مستقل , قضاياي‌ حقيقيه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: عبدالعلي شكر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وجود رابط , وجود محمولي , وجود مستقل , فيلسوفان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالعلي شكر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكمت متعاليه , رابطه عليت , علت , فلسفه اسلامي , وجود رابط , وجود مستقل , معلول

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رﺿﺎ اﻛﺒﺮﻳﺎن، حسین علی محمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسفه اسلامي , وجود رابط , وجود مستقل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲ ﺷﻜﺮ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تخالف نوعي , وجود رابط , وجود محمولي , وجود مستقل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالعلی شکر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امكان ذاتي , وجود رابط , وجود محمولي , وجود مستقل , فلسفه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالعلی شکر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وجود في غيره , وجود في نفسه , وجود محمولي , وجود مستقل , فلسفه‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11