مرور اصطلاحنامه ادوات قرآن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ادات اباحه

(فراداده‌ها)

ادات ابتداي غايت

(فراداده‌ها)

ادات ابهام

(فراداده‌ها)

ادات اختصاص

(فراداده‌ها)

ادات استثنا

(فراداده‌ها)

ادات استحقاق

(فراداده‌ها)

ادات استدراك

(فراداده‌ها)

ادات استعانت

(فراداده‌ها)

ادات استعلا

(فراداده‌ها)

ادات استغراق

(فراداده‌ها)

ادات استفهام

(فراداده‌ها)

ادات استقبال

(فراداده‌ها)

ادات استمرار

(فراداده‌ها)

ادات استيناف

(فراداده‌ها)

ادات اسمي

(فراداده‌ها)

ادات اشاره

(فراداده‌ها)

ادات اشفاق

(فراداده‌ها)

ادات اضراب

(فراداده‌ها)

ادات اعلام

(فراداده‌ها)

ادات الصاق

(فراداده‌ها)

ادات امتناع

(فراداده‌ها)

ادات امر

(فراداده‌ها)

ادات انتقال

(فراداده‌ها)

ادات انتهاي غايت

(فراداده‌ها)

ادات انشا

(فراداده‌ها)

ادات بدل

(فراداده‌ها)

ادات تاكيد

(فراداده‌ها)

ادات تبعيض

(فراداده‌ها)

ادات تبيين

(فراداده‌ها)

ادات تحذير

(فراداده‌ها)

ادات تحسر

(فراداده‌ها)

ادات تحضيض

(فراداده‌ها)

ادات تحقيق

(فراداده‌ها)

ادات تخيير

(فراداده‌ها)

ادات ترتيب

(فراداده‌ها)

ادات ترجي

(فراداده‌ها)

ادات تسويه

(فراداده‌ها)

ادات تشبيه

(فراداده‌ها)

ادات تشريك

(فراداده‌ها)

ادات تصديق

(فراداده‌ها)

ادات تضجر

(فراداده‌ها)

ادات تعجب

(فراداده‌ها)

ادات تعديه

(فراداده‌ها)

ادات تعريف

(فراداده‌ها)

ادات تعقيب

(فراداده‌ها)

ادات تعليل

(فراداده‌ها)

ادات تفجع

(فراداده‌ها)

ادات تفسير

(فراداده‌ها)

ادات تفصيل

(فراداده‌ها)

ادات تقبيح

(فراداده‌ها)

ادات تقريب

(فراداده‌ها)

ادات تقرير

(فراداده‌ها)

ادات تقليل

(فراداده‌ها)

ادات تكثير

(فراداده‌ها)

ادات تمني

(فراداده‌ها)

ادات تنبيه

(فراداده‌ها)

ادات تنزيه

(فراداده‌ها)

ادات تنويع

(فراداده‌ها)

ادات تهديد

(فراداده‌ها)

ادات توقع

(فراداده‌ها)

ادات جزا

(فراداده‌ها)

ادات جمع

(فراداده‌ها)

ادات جواب

(فراداده‌ها)

ادات حرفي

(فراداده‌ها)

ادات حصر

(فراداده‌ها)

ادات خبريه

(فراداده‌ها)

ادات دعا

(فراداده‌ها)

ادات ذم

(فراداده‌ها)

ادات زائد

(فراداده‌ها)

ادات سببيت

(فراداده‌ها)

ادات شرط

(فراداده‌ها)

ادات شك

(فراداده‌ها)

ادات صيرورت

(فراداده‌ها)

ادات ظرفيت

(فراداده‌ها)

ادات عرض

(فراداده‌ها)

ادات عطف

(فراداده‌ها)

ادات غايت

(فراداده‌ها)

ادات فصل

(فراداده‌ها)

ادات فعلي

(فراداده‌ها)

ادات قرب

(فراداده‌ها)

ادات قسم

(فراداده‌ها)

ادات كمال

(فراداده‌ها)

ادات مجاوزت

(فراداده‌ها)

ادات مدح

(فراداده‌ها)

ادات مصاحبت

(فراداده‌ها)

ادات مفاجات

(فراداده‌ها)

ادات مقابله

(فراداده‌ها)

ادات مقاربه

(فراداده‌ها)

ادات مقايسه

(فراداده‌ها)

ادات ملكيت

(فراداده‌ها)

ادات مهلت

(فراداده‌ها)

ادات موصول

(فراداده‌ها)

ادات ندا

(فراداده‌ها)

ادات ندامت

(فراداده‌ها)

ادات نفي

(فراداده‌ها)

ادات نهي

(فراداده‌ها)

ادات وعده

(فراداده‌ها)

ادات وعيد

(فراداده‌ها)

تَعالِ

(فراداده‌ها)

تنوين

(فراداده‌ها)

ثَمَّ

(فراداده‌ها)

ثُمَّ

(فراداده‌ها)

جَعَلَ

(فراداده‌ها)

حاشا

(فراداده‌ها)

حَيثُ

(فراداده‌ها)

دُونَ

(فراداده‌ها)

ذَهَبَ

(فراداده‌ها)

ذُو

(فراداده‌ها)

رُبَّ

(فراداده‌ها)

رُوَيدًا

(فراداده‌ها)

ساءَ

(فراداده‌ها)

سُبحانَ

(فراداده‌ها)

سَوْفَ

(فراداده‌ها)

سين

(فراداده‌ها)

فاء

(فراداده‌ها)

قَد

(فراداده‌ها)

كَأَنَّ

(فراداده‌ها)

كادَ

(فراداده‌ها)

كاف

(فراداده‌ها)

كذا

(فراداده‌ها)

كلا

(فراداده‌ها)

كِلا

(فراداده‌ها)

كِلتا

(فراداده‌ها)

كُلّ

(فراداده‌ها)

كَلّا

(فراداده‌ها)

كُلَّما

(فراداده‌ها)

كَمْ

(فراداده‌ها)

كَيْ

(فراداده‌ها)

كَيْفَ

(فراداده‌ها)

کَأيِّن

(فراداده‌ها)

معاني ادوات قرآن

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادوات قرآن , تجويد قرآن , حروف ساكنه , حروف قرآن , قرائت و تجويد قرآن , تعليم قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

درسنامه علوم قرآنی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین جوان آراسته

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اجزاي قرآن , احاديث اسباب نزول , ادوات قرآن , اسباب نزول , اعجاز استدلالي قرآن , كيفيت نزول قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد فاضلي، محمد نگارش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادات امتناع , ادات تهديد , ادوات قرآن , اسلوب بلاغي قرآن , تفسير قرآن , خبر و انشاء , بلاغت قرآن , جمله‌ خبري‌ , علم معاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.