مرور اصطلاحنامه وصاياي مشترك سائل و مجيب

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اجتناب از استهزا

(فراداده‌ها)

اجتناب از اصرار بر خطا

(فراداده‌ها)

اجتناب از تكبر در گفتار

(فراداده‌ها)

اجتناب از صداي بلند

(فراداده‌ها)

اجتناب از قطع كلام خصم

(فراداده‌ها)

اجتناب از لعن

(فراداده‌ها)

اجتناب از مجادله با رياكار

(فراداده‌ها)

اجتناب از ناسزا گويي

(فراداده‌ها)

استفاده ازالفاظ زيبا

(فراداده‌ها)

تظاهر به اصغاي كلام خصم

(فراداده‌ها)

تواضع با خصم

(فراداده‌ها)

رعايت انسجام منطقي در گفتار

(فراداده‌ها)

رعايت انصاف

(فراداده‌ها)

منع خصم از استقلال به سخن

(فراداده‌ها)

مهارت بر ابطال مطلوب

(فراداده‌ها)

مهارت بر اثبات مطلوب

(فراداده‌ها)

مهارت در ايراد دور

(فراداده‌ها)

مهارت در ايراد عكس مستوي

(فراداده‌ها)

مهارت در ايراد عكس نقيض

(فراداده‌ها)

مهارت در ايراد نقض محمول

(فراداده‌ها)

مهارت در ايراد نقض موضوع

(فراداده‌ها)

مهارت در ذكر شواهد

(فراداده‌ها)

همت بر وصول حق

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
منبعی مطابق با عبارت جستجوی شما یافت نگردید