مرور اصطلاحنامه وصيت عهدي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

وصيت ايصا

(فراداده‌ها)

وصيت با اختلاف فتوى

(فراداده‌ها)

وصيت بر نابينا

(فراداده‌ها)

وصيت بر نماز ميت

(فراداده‌ها)

وصيت به اخراج بعض وراث

(فراداده‌ها)

وصيت به انتخاب وصي

(فراداده‌ها)

وصيت به اهداي عضو

(فراداده‌ها)

وصيت به بيع جنازه

(فراداده‌ها)

وصيت به بيگانه

(فراداده‌ها)

وصيت به پرداخت دين

(فراداده‌ها)

وصيت به پرداخت دين

(فراداده‌ها)

وصيت به پيوند عضو

(فراداده‌ها)

وصيت به تجارت

(فراداده‌ها)

وصيت به تزويج

(فراداده‌ها)

وصيت به تساوي ارث

(فراداده‌ها)

وصيت به تشريح

(فراداده‌ها)

وصيت به تصفيه تركه

(فراداده‌ها)

وصيت به تقسيم تركه

(فراداده‌ها)

وصيت به جعل

(فراداده‌ها)

وصيت به جمع

(فراداده‌ها)

وصيت به جهت خاص

(فراداده‌ها)

وصيت به خنثي

(فراداده‌ها)

وصيت به زن

(فراداده‌ها)

وصيت به سفيه

(فراداده‌ها)

وصيت به صبي

(فراداده‌ها)

وصيت به عاجز

(فراداده‌ها)

وصيت به عدم قسمت تركه

(فراداده‌ها)

وصيت به عفو جاني

(فراداده‌ها)

وصيت به غايب

(فراداده‌ها)

وصيت به غير موثق

(فراداده‌ها)

وصيت به فاسق

(فراداده‌ها)

وصيت به كافر

(فراداده‌ها)

وصيت به مجنون

(فراداده‌ها)

وصيت به مريض

(فراداده‌ها)

وصيت به مساقات

(فراداده‌ها)

وصيت به مسلمان

(فراداده‌ها)

وصيت به مضاربه

(فراداده‌ها)

وصيت به مكره

(فراداده‌ها)

وصيت به وارث

(فراداده‌ها)

وصيت به ولايت بر صبي

(فراداده‌ها)

وصيت به ولايت بر فرزند بزرگ

(فراداده‌ها)

وصيت بي وصي

(فراداده‌ها)

وصيت مستمر

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
منبعی مطابق با عبارت جستجوی شما یافت نگردید