مرور اصطلاحنامه هرمز

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هرمز , جنگ‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

جرون - گامبرون - بندر عباس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد محیط طباطبایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بندرعباس , هرمز , ايران‌شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهه سنجراني، محمدرضا احمدي، احسان كامراني، محمود ابراهيمي، مليحه سنجراني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هرمز , شيلات‌ , صنعت‌ شيلات‌ , آبزي‌ شناسي‌ , بوم‌شناسي‌[1] , حيوانات‌ دريايي‌ , سواحل , درياي عمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبي يماني، علي اصغر هدايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جاسك , هرمز , آب‌ شناسي‌ , رسوب گذاري , فرسايش خاك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد نوحه گر، محمدمهدي حسين زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هرمز , جغرافياي‌ دريايي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , دريا ها , دلتا ها , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , فرورفتگي‌ هاي‌ زمين‌ , ديناميک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبي يماني، مهران مقصودي، ابراهيم مقيمي، احمد نوحه گر، هيوا علمي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هرمز , دلتا ها , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , بستر دريا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.