مرور اصطلاحنامه اردكان ( يزد )

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

روح الله عسگری، فوزیه ترابی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اردكان ( يزد ) , بيمارستان‌ها , مديريت‌ بيمارستان‌ ها , شيوه‌ هاي‌ رهبري‌ , کارکنان‌ , بهره وري‌ , کارکنان‌ پزشکي‌ , بهره برداري , کارایی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فضيله دادورخاني، مسعود نيك سيرت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اردكان ( يزد ) , برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , بيابان‌ها , جغرافياي‌ روستايي‌ , روستا ها[1] , طبيعت‌ گردي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كمال اميدوار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اردكان ( يزد ) , يزد , دشت‌ ها , نيروي‌ باد , طوفان , ماسه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبي يماني، احمد مزيدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اردكان ( يزد ) , پوشش‌ گياهي‌ , زمين‌ شناسي‌ , كوير سياه كوه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامعلي مظفري، فاطمه بخشي زده كلوچه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اردكان ( يزد ) , شيوع‌ بيماري‌ ها , آب و هوا شناسي‌ , جغرافياي‌ زيستي‌ , بيماري‌ها , بيماري‌هاي‌ انگلي‌ , جغرافياي پزشکي , سالک (بیماری)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين سرايي، سعيده مؤيدفر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اردكان ( يزد ) , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , مناطق‌ گرم‌ و خشک‌ , جنبش‌ هاي‌ زيست‌ محيطي‌[1] , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.