مرور اصطلاحنامه اروميه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 33
یادداشت هایی از سال های جنگ اول جهانی و آشوب بعد از آن

تاریخچه ارومیه

[منبع الکترونیکی] : یادداشت هایی از سال های جنگ اول جهانی و آشوب بعد از آن

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحمت الله توفیق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اروميه , تاريخ‌ , تاريخ‌ معاصر ايران‌ , قاجاريه‌ , جنگ‌ جهاني‌ اول‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصرالله جباری، هادی لطف نژاد افشار، احد زینالی، آرام فیضی، جانسون شنو علی کومی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اروميه , بيمارستان‌ها , مديريت‌ بيمارستان‌ ها , مديريت‌ آرشيو , نظام‌ هاي‌ مديريت‌ اطلاعات‌ , راديولوژي , تصاوير , مشكلات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله مسافر یادگاری، ابوالفتح لامعی، امیراشکان نصیری پور، محمدرضا ملکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اروميه , بيمارستان‌ها , پزشکي‌ باليني‌ , زايمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرشاد فقی سلوک و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اروميه , بيمارستان‌ها , شيوه‌ هاي‌ رهبري‌ , مديريت‌ , تعارض‌ بين‌ فردي‌ , تعارض‌ بين‌ گروه‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر صرافي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اروميه , فناوري‌ اطلاعات‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , مديريت زنجيره تامين , کارایی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن قلاوندی، وحید سلطان زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اروميه , جامعه‌ پذيري‌ , کارکنان‌ , دانشگاهها , تعهد سازماني , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسن پرداختچی، محمد قهرمانی، ایمان نوری یالقوزآغاجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اروميه , ارزشيابي‌[1] , دانشگاهها , نوآوري‌ هاي‌ آموزشي‌ , سازمان يادگيرنده

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي باقرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اروميه , اقتصاد کشاورزي‌ , بهره وري‌ , توليدات‌ کشاورزي‌ , صادرات , هزينه‌ ها , کشاورزان‌ , بازارهاي ميوه و تره بار , ميوه و تره بار , سيب , تابع توليد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد زاهدي، بهروز ساري صراف، جاويد جامعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اروميه , تبريز , بارش‌ها , جغرافيا , منابع‌ آب‌ , مدلسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ليما طيبي، سيدجعفر سيف آبادي، عبدالمحمد عابديان كناري، ناصر آق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اروميه , دما , محيط زيست‌ , منابع‌ غذايي‌ , آرتميا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 33