مرور اصطلاحنامه استان خوارزم

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اورگنچ ( ازبكستان )

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم باوفای دلیوند

موضوعات :

تصوف و عرفان , استان خوارزم , طريقت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زبان خوارزمی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره زر شناس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خوارزم , خط شناسي‌ + , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ خوارزمي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

راهی به دل خوارزم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدابراهیم باستانی پاریزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خوارزم , تحليل‌ تاريخي‌ , شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پژوهش و گردآوری: ارشام پارسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خوارزم , ايران‌ باستان‌ + , زبان‌ اوستايي‌ + , ادبيات‌ خوارزمي‌ , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

سياست مذهبي خوارزمشاهيان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم باوفادليوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خوارزم , معتزله , خوارزمشاهيان‌ , عباسيان‌ , علويان‌ طبرستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.