مرور اصطلاحنامه احكام روزه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آدامس جويدن روزه دار

(فراداده‌ها)

اتمام روزه

(فراداده‌ها)

احتلام روزه دار

(فراداده‌ها)

اخلال در نيت روزه

(فراداده‌ها)

ارتماس روز ه دار

(فراداده‌ها)

استفراغ روزه دار

(فراداده‌ها)

استمرار نيت روزه

(فراداده‌ها)

استنشاق روزه دار

(فراداده‌ها)

اسلام در ماه رمضان

(فراداده‌ها)

افطار

(فراداده‌ها)

افطار با اخبار به طلوع

(فراداده‌ها)

افطار با شك در طلوع فجر

(فراداده‌ها)

افطار بدون تفحص طلوع فجر

(فراداده‌ها)

اكراه بر افطار رمضان

(فراداده‌ها)

اكراه بر افطار كفاره

(فراداده‌ها)

بقاي بر استحاضه تا اذان صبح

(فراداده‌ها)

بقاي بر جنابت تا اذان صبح

(فراداده‌ها)

بوييدن بوي خوش روزه دار

(فراداده‌ها)

تأخير قضاي روزه

(فراداده‌ها)

تتابع قضاي روزه

(فراداده‌ها)

تجديد نيت روزه

(فراداده‌ها)

تداخل روزه معين با روزه كفاره

(فراداده‌ها)

تداخل روزه نذر با رمضان

(فراداده‌ها)

ترتيب قضاي روزه

(فراداده‌ها)

تزريق از احليل روزه دار

(فراداده‌ها)

تعدد جهات در روزه

(فراداده‌ها)

تفريق در قضاي روزه

(فراداده‌ها)

تفريق روزه بدل قرباني حج در وطن

(فراداده‌ها)

تكرار افطار عمدي

(فراداده‌ها)

جلوس روزه دار در آب

(فراداده‌ها)

چشيدن غذا حال روزه

(فراداده‌ها)

خوردن عطيه افطاري در غير افطار

(فراداده‌ها)

خوردن موجب استفراغ روزه دار

(فراداده‌ها)

رجوع روزه دار از ارتداد

(فراداده‌ها)

رجوع روزه دار از دروغ

(فراداده‌ها)

رساندن بخار غليظ به حلق

(فراداده‌ها)

رساندن دود غليظ به حلق

(فراداده‌ها)

رسيدن آب مضمضه به حلق

(فراداده‌ها)

رفتن به مكان موجب افطار

(فراداده‌ها)

ريختن آب بر سر روزه دار

(فراداده‌ها)

سفر در ماه رمضان

(فراداده‌ها)

شك روزه دار

(فراداده‌ها)

عجز از روزه

(فراداده‌ها)

عدول از روزه

(فراداده‌ها)

غذا جويدن روزه دار

(فراداده‌ها)

فرو بردن اخلاط سر و سينه

(فراداده‌ها)

فرو بردن رطوبت مسواك

(فراداده‌ها)

فرو بردن مستهلك با آب دهان

(فراداده‌ها)

فرو رفتن آب مضمضه روزه دار

(فراداده‌ها)

فرو رفتن شئ در حلق روزه دار

(فراداده‌ها)

فرو رفتن غير اختياري آروغ

(فراداده‌ها)

فرو رفتن نيزه در شكم روزه دار

(فراداده‌ها)

فوريت غسل جنابت روزه دار

(فراداده‌ها)

مس ميت روزه دار

(فراداده‌ها)

مضمضه روزه دار

(فراداده‌ها)

مكيدن زبان ديگر روزه دار

(فراداده‌ها)

مكيدن شئ بدون طعم در حال روزه

(فراداده‌ها)

نجات غريق در رمضان

(فراداده‌ها)

نيت قاطع در روزه

(فراداده‌ها)

نيت قطع در روزه

(فراداده‌ها)

وجوب روزه رمضان

(فراداده‌ها)

وقت افطار

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 59

في ظلال شهر رمضان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم أحمد ميلاد

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اسرار روزه , حق روزه , احكام روزه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

صوم يوم عاشوراء

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر سبحاني

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بغض به ائمه (ع ) , احكام روزه , روزه عاشورا به انگيزه اندوه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد جمعه بادي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آثار روزه , روزه , احكام روزه , فضيلت ماه رمضان , دعا , ليله‌ القدر , ماه رمضان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رمضان و القرآن الكريم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعي از نويسندگان

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

روزه , احكام روزه , فضيلت ماه رمضان , قرآن‌[1] , ماه رمضان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سازمان اوقاف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مثبتات هلال , احكام روزه , ثبوت هلال , زكات فطره , شرايط زكات , مصرف زكات فطره , ماه رمضان , منشورات سازمان اوفاف و امور خیریه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم خوئي؛ تحرير كننده: مرتضي بروجردي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام اجاره , احكام اعتكاف , احكام خمس , فقه شيعه , احكام روزه , احکام‌ شرعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي بني فضل

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فقه شيعه , احكام روزه , رساله هاي عمليه , احکام‌ شرعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

كتاب الصوم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفي خميني

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فقه شيعه , احكام روزه , احکام‌ شرعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر سبحاني تبريزي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام اعتكاف , فقه شيعه , احكام روزه , احکام‌ شرعي‌ , ماه رمضان , فقه استدلالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد فاضل موحدي لنكراني

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام اعتكاف , فقه شيعه , احكام روزه , رساله هاي عمليه , احکام‌ شرعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 59