مرور اصطلاحنامه استان گلستان

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آزادشهر

(فراداده‌ها)

آشوراده

(فراداده‌ها)

آق قلعه

(فراداده‌ها)

اينچه برون

(فراداده‌ها)

بندرتركمن

(فراداده‌ها)

بندرگز

(فراداده‌ها)

خان ببين

(فراداده‌ها)

راميان

(فراداده‌ها)

شاه پسند

(فراداده‌ها)

علي آباد

(فراداده‌ها)

فاضل آباد

(فراداده‌ها)

كردكوي

(فراداده‌ها)

كلاله

(فراداده‌ها)

گاليكش

(فراداده‌ها)

گرگان

(فراداده‌ها)

گميشان

(فراداده‌ها)

گنبد كاووس

(فراداده‌ها)

مراوه تپه

(فراداده‌ها)

مينودشت

(فراداده‌ها)

نوكنده

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 36
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استان گلستان , آموزش‌ متوسطه‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گلستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گلستان , نقشه‌ ها , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ , ايران , شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی قرخلو و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گلستان , باستان‌شناسي‌ , جاذبه‌ هاي‌ جهانگردي‌ , جهانگردي‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , ميراث‌ فرهنگي‌ , مكان يابي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

انیس عباسی، امیراشکان نصیری پور، شهرام توفیقی، ناصر بهنام پور، محمودرضا گوهری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گلستان , بيمارستان‌ها , خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , شاخص‌ ها , کنترل‌ کيفيت‌ , مديريت‌ صنعتي‌ , مديريت کيفيت , دانشکده هاي علوم پزشکي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گلستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گلستان , ايران‌شناسي‌ , صنايع‌ دستي‌ , قالي‌ بافي‌ , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا وقاري، سيدمهدي صداقت، سياوش مقصودلو، ساميه بني هاشم، عبدالحميد انگيزه، ابراهيم تازيك، پونه مهارلويي، عباس مقدمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گلستان , شيوع‌ بيماري‌ ها , چاقي‌ , اضافه وزن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نرگس حسن آبادي زاده، سيدجمال فرج اله حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گلستان , مديريت‌ , دام‌ داري‌ , خطر پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

استان گلستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گلستان , آثار تاريخي‌ , ايران‌شناسي‌ , مراکز فرهنگي‌ , جاذبه‌ هاي‌ جهانگردي‌ , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ , اماکن‌ مذهبي , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گلستان , شهدا , وصيت‌ نامه‌ ها , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , شهادت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز دهزاد، عليرضا شكيبا، امين حسيني اصل، خديجه مشگين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گلستان , سيستم اطلاعات جغرافيايي , پهنه بندي , فرسايش خاك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 36