مرور اصطلاحنامه استان مركزي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آستانه

(فراداده‌ها)

آشتيان

(فراداده‌ها)

اراك

(فراداده‌ها)

تفرش

(فراداده‌ها)

خمين

(فراداده‌ها)

خنداب

(فراداده‌ها)

دليجان

(فراداده‌ها)

رازقان

(فراداده‌ها)

زاويه ( شهر )

(فراداده‌ها)

ساوه

(فراداده‌ها)

شازند

(فراداده‌ها)

غرق آباد

(فراداده‌ها)

فرمهين

(فراداده‌ها)

كميجان

(فراداده‌ها)

مامونيه

(فراداده‌ها)

محلات ( شهر )

(فراداده‌ها)

نراق

(فراداده‌ها)

نوبران

(فراداده‌ها)

نيمور

(فراداده‌ها)

هندودر

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استان مركزي , آموزش‌ متوسطه‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

استان مرکزی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

موضوعات :

استان مركزي , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ , ايران , شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نظام الدین فقیه، محمدعلی عفتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مركزي , امنيت‌ شغلي‌ , حوادث‌ ناشي‌ از کار , محيط کار , مديريت‌ , مديريت‌ مشاغل‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , صنايع‌ , کار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

استان مرکزی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مركزي , ايران‌شناسي‌ , تاريخ‌ , جاذبه‌ هاي‌ جهانگردي‌ , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ , اماکن‌ مذهبي , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هوشنگ اسدي هاروني، عاطفه سن سليماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مركزي , زمين‌ شناسي‌ , کاني‌ شناسي‌ , معادن‌ , منابع‌ زميني‌ , منابع‌ معدني‌ , مس , طلا , پورفيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سارا يوسفي فر، پيمان افضل، احمد خاك زاده، هوشنگ اسدي هاروني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مركزي , زمين‌ شناسي‌ , کاني‌ شناسي‌ , منابع‌ زميني‌ , منابع‌ طبيعي‌ , منابع‌ معدني‌ , مس , طلا , مدلسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

معصومه خلج معصومي، محمد لطفي،‌ مازيار نظري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مركزي , دليجان , زمين‌ شناسي‌ , کاني‌ شناسي‌ , معادن‌ , منابع‌ زميني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا وفايي، حميد مشهدي ميغاني،‌ علي محمد برقعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان فارس , استان مركزي , تراکتورها , هزينه‌ ها , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , رياضيات‌ , کشاورزي‌ , نگهداري و تعمير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد آنجفي، امين فرنيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مركزي , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , سويا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داود حاجي ميررحيمي، مهدي نبئي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مركزي , راهبرد هاي‌ توسعه‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , منابع‌ طبيعي‌ , توسعه‌ کشاورزي‌ , توسعه‌ منابع‌ +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12