مرور اصطلاحنامه استعداد

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

استعداد بعيد

(فراداده‌ها)

استعداد تام

(فراداده‌ها)

استعداد خاص

(فراداده‌ها)

استعداد ذاتي

(فراداده‌ها)

استعداد سابق

(فراداده‌ها)

استعداد شديد

(فراداده‌ها)

استعداد صرف

(فراداده‌ها)

استعداد ضعيف

(فراداده‌ها)

استعداد قابل

(فراداده‌ها)

استعداد قريب

(فراداده‌ها)

استعداد مطلق

(فراداده‌ها)

استعداد ناقص

(فراداده‌ها)

استعداد نامحدود

(فراداده‌ها)

استعدادات ارضيه

(فراداده‌ها)

استعدادات زماني

(فراداده‌ها)

استعدادات متعاقبه

(فراداده‌ها)

قوه ان يفعل

(فراداده‌ها)

قوه ان ينفعل

(فراداده‌ها)

قوه ذهني

(فراداده‌ها)

امكان استعدادي

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

Our Talents [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Al-Balagh Foundation

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استعداد , فقر , مسئوليت‌ پذيري‌ , ياس‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

استعداد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد علي کريمي نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

رمان

موضوعات :

استعداد , استعداد فطري , آموزش‌ جوانان‌ , نقاشي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه