مرور اصطلاحنامه استقراء علمي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

درباره تبیین علمی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الکساندر بِرد، الکس رزنبرگ؛ مترجم: پیروز فطورچی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادراك علمي , استقراء علمي , ايجاب علمي , قانون عليت , ويژگي هاي جامعيت قانون

منابع دیجیتالی :

مطالعه

منطق استقراء علمی (1)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالحسین خسروپناه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اركان استقراء , استقرا , استقراء , استقراء تام , استقراء علمي , منطق‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه