مرور اصطلاحنامه استنتاج

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

استنتاج حقيقي

(فراداده‌ها)

استنتاج غير حقيقي

(فراداده‌ها)

نتيجه

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گیلبرت هارمن؛ مترجم: رحمت الله رضایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استنتاج , استقراء

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمدرضا همتی مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استنتاج , معجزه , علوم‌ پزشکي‌ , فلسفه‌ علم‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تبیین علمی از دیدگاه همپل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادی صمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استقرا , استنتاج , قياس , معني‌ شناسي‌ منطقي‌ , الگوها , فيلسوفان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین حقانی زنجانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اثبات نفس , ادراك كليات , استنتاج , نفس ناطقه , نفس , اخلاق و تربیت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 بحثي در فلسفه دين ديويد هيوم

استنتاج علي و باورهاي ديني

[منبع الکترونیکی] : بحثي در فلسفه دين ديويد هيوم

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد فتحعلي خاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استنتاج , اعتقاد , برهان حساب احتمالات , برهان نظم , عقايد , عليت , فلسفه‌ دين‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شيوا كيوان پناه، محمد علوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استنتاج , پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , زبان‌ شناسي‌ , معني‌ شناسي‌ , آموزش‌ زبان‌ , اعتبار(پژوهش‌) , خود ارزيابي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالمجيد طالب تاش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , است , استنتاج , استين , بايد و نبايد اخلاقي , گرايش‌ هاي‌ مذهبي‌ , انديشمندان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داود حيدري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استنتاج , اصول موضوعه , قاعده استلزام , منطق , نفي , وجود , عکس‌ (منطق‌) , فلسفه‌ مشاء , قياس‌ (فلسفه‌) , قياس افتراض , قياس خلف ( به ضم خا )

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدمهدي موسوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استنتاج , علوم تربيتي , فلسفه اسلامي , وجود , تعليم و تربيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله نصري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استنتاج , عقل عملي , عقل نظري , قواي نفس , حکمت‌ +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13