مرور اصطلاحنامه سفر

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آشاميدن از پوست مردار

(فراداده‌ها)

سفر از ابعد طريقين

(فراداده‌ها)

سفر از اقرب طريقين

(فراداده‌ها)

سفر اطاعت

(فراداده‌ها)

سفر اكراهي

(فراداده‌ها)

سفر امير در امارت

(فراداده‌ها)

سفر اهل مكه براي زيارت كعبه

(فراداده‌ها)

سفر با انگيزه اطاعت و گناه

(فراداده‌ها)

سفر با ترديد اقامت

(فراداده‌ها)

سفر با دابه مغصوب

(فراداده‌ها)

سفر با علم به رجوع

(فراداده‌ها)

سفر بدون نيت مسافت

(فراداده‌ها)

سفر براي گناه

(فراداده‌ها)

سفر براي نايل شدن مظالم از جائر

(فراداده‌ها)

سفر بعد از زوال

(فراداده‌ها)

سفر بعد دخول وقت نماز

(فراداده‌ها)

سفر به محل شغل در بلاد كبيره

(فراداده‌ها)

سفر به نيت تنزه

(فراداده‌ها)

سفر بين وطن و محل اقامت

(فراداده‌ها)

سفر بين وطن و ملك

(فراداده‌ها)

سفر پياده

(فراداده‌ها)

سفر تابع

(فراداده‌ها)

سفر تدريجي براي تفرّج

(فراداده‌ها)

سفر خانه بدوش

(فراداده‌ها)

سفر در برج عقرب

(فراداده‌ها)

سفر در بعض فصول

(فراداده‌ها)

سفر در روز نذر اتمام نماز

(فراداده‌ها)

سفر در روز نذر ترك سفر

(فراداده‌ها)

سفر در روز نذر روزه

(فراداده‌ها)

سفر در روزه كفاره

(فراداده‌ها)

سفر در ماه رمضان

(فراداده‌ها)

سفر در مسافت مستديره

(فراداده‌ها)

سفر دريائي براي تجارت

(فراداده‌ها)

سفر دريايي

(فراداده‌ها)

سفر رجعيه

(فراداده‌ها)

سفر زميني

(فراداده‌ها)

سفر زوج

(فراداده‌ها)

سفر زوجه

(فراداده‌ها)

سفر زيارتي تجارتي سالانه با زوار

(فراداده‌ها)

سفر سواره

(فراداده‌ها)

سفر شرعي

(فراداده‌ها)

سفر صيد

(فراداده‌ها)

سفر طولاني بعد از كثرت سفر

(فراداده‌ها)

سفر غير ضروري

(فراداده‌ها)

سفر كثير السفر

(فراداده‌ها)

سفر كمتر از مسافت

(فراداده‌ها)

سفر گناه

(فراداده‌ها)

سفر گناه كار

(فراداده‌ها)

سفر لهوي

(فراداده‌ها)

سفر مباح

(فراداده‌ها)

سفر مجنون قاصد مسافت

(فراداده‌ها)

سفر مديون

(فراداده‌ها)

سفر مرزبان

(فراداده‌ها)

سفر مستحب

(فراداده‌ها)

سفر مستلزم گناه

(فراداده‌ها)

سفر مقيم

(فراداده‌ها)

سفر مكروه

(فراداده‌ها)

سفر ناذر روزه معين

(فراداده‌ها)

سفر نمازگزار جمعه

(فراداده‌ها)

سفر واجب

(فراداده‌ها)

سفراهل باديه

(فراداده‌ها)

سفرهاي فصلي

(فراداده‌ها)

سفرهاي منطقه اي

(فراداده‌ها)

عبور از وطن با ترديد

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

م‍س‍اف‍ر ت‍ه‍ران‌

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وی‍ت‍ا س‍ک‍وی‍ل‌ وس‍ت‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ه‍ران‌ ت‍وک‍ل‍ی‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سفر , سفرنامه‌ ها , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مهیای سفر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد رضا اکبري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آخرت , سفر , صدقه پنهاني , فقرا , سخاوت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

در مسیر صفین

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید احمد خاتمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سيره علي ( ع ) , علم غيب امام , سفر , مسافرت‌ , دعا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد محمدی ری شهری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

طواف , سفر , اعمال حج , حج‌ , تلبيه , رمي جمرات , مهدویت و امام زمان (عج)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

سفر در متون نثر عرفاني

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هوشنگ محمدي افشار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سفر , ادبيات‌ عرفاني‌ , متون‌ ادبي‌ , نثر , تصوف‌ و عرفان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حدیث قافله ها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گردآورنده:‌ ع‍ل‍ی‌ ق‍اض‍ی‌ع‍س‍ک‍ر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آثار حج , آداب حج , سفر , سفر براي زيارت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرضيه يحيي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شاعر , سفر , ادبيات‌ شرق‌ , قرآن‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.