مرور اصطلاحنامه اسلوب بياني قرآن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

استعارات قرآن

(فراداده‌ها)

امثال قرآن

(فراداده‌ها)

تشبيهات قرآن

(فراداده‌ها)

تصريف

(فراداده‌ها)

قواعد اعداد

(فراداده‌ها)

كنايات قرآن

(فراداده‌ها)

مجازات قرآن

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالعلی دیلمی، مسعود فرهانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسلوب بياني قرآن , امثال قرآن , علوم قرآني , ادبيات‌ ديني‌ , مثل‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين علي صغير

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اسلوب بلاغي قرآن , اسلوب بياني قرآن , اعجاز بياني قرآن , مجازات قرآن , علوم قرآني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جمان في تشبيهات القرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله بن محمد ابن ناقيا؛ محقق: محمودحسن ابوناجي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اسلوب بلاغي قرآن , اسلوب بياني قرآن , اسلوب ادبي قرآن , تشبيهات قرآن , ادبيات‌ عرب‌ , تشبيه‌ , بلاغت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اعجاز بياني قرآن‌

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عائشه عبدالرحمن بنت الشاطي؛ مترجم: حسين صابري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اسلوب بياني قرآن , اعجاز بياني قرآن , علوم قرآني , اعجاز قرآن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مثل هاى آموزنده قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مولف: جعفر سبحانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اسلوب بلاغي قرآن , اسلوب بياني قرآن , امثال قرآن , علوم‌ قرآني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

زبان وحی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسلوب بياني قرآن , امثال تشبيهي قرآن , زبان قرآن , فضايل قرآن , قرآن كريم

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تفسیر و مفسران‌

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدهادي معرفت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اسلوب بياني قرآن , ترجمه قرآن , تفسير عصر صحابه , تفسير قرآن , تفسير و مفسران , مراحل تفسير , مفسران قرآن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

امثال فی القرآن الکریم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر سبحاني تبريزي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اسلوب بياني قرآن , امثال قرآن , تفاسير شيعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن حسين شريف الرضي؛ مترجم: محمدباقر سبزواري

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اسلوب بياني قرآن , مجازات قرآن , علوم قرآني , زبان‌ عربي‌ , بيان‌ , جشنواره‌ هاي‌ تاتر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس اشرفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسلوب بياني قرآن , اسلوب ادبي قرآن , شيوه‌ بيان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 12