مرور اصطلاحنامه احكام زكات

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اتحاد جنس فطره

(فراداده‌ها)

اتلاف زكات

(فراداده‌ها)

اجتماع خمس و زكات

(فراداده‌ها)

اجتماع زكات و حج

(فراداده‌ها)

اجتماع زكات و دَين

(فراداده‌ها)

اجتماع زكات و كفاره

(فراداده‌ها)

اجتماع زكات و مظالم

(فراداده‌ها)

اجتماع زكات و منذور

(فراداده‌ها)

اجتماع مال زكوي و تجارت

(فراداده‌ها)

اجناس زكات

(فراداده‌ها)

اخراج زكات

(فراداده‌ها)

اخلال در شرايط زكات

(فراداده‌ها)

ارث زكات

(فراداده‌ها)

اشتراط زكات بر مشتري

(فراداده‌ها)

اشتراط زكات بر مقرض

(فراداده‌ها)

انضمام جنس مختلف در زكات

(فراداده‌ها)

انوثيت انعام زكات

(فراداده‌ها)

بسط زكات

(فراداده‌ها)

تأخير زكات

(فراداده‌ها)

تبديل زكات

(فراداده‌ها)

تخمين زكات

(فراداده‌ها)

ترتيب در پرداخت زكات

(فراداده‌ها)

ترجيح در مستحقين زكات

(فراداده‌ها)

تصرف در مال زكوي

(فراداده‌ها)

تعجيل زكات

(فراداده‌ها)

تعدد سبب در مستحق زكات

(فراداده‌ها)

تعويض مال زكوي

(فراداده‌ها)

تعيين نوع زكات

(فراداده‌ها)

تقدم زكات بر حج

(فراداده‌ها)

تقدم زكات بر دين

(فراداده‌ها)

تقدم زكات بر كفاره

(فراداده‌ها)

تكرار سال زكوي

(فراداده‌ها)

تلف زكات

(فراداده‌ها)

تلف مال زكوي

(فراداده‌ها)

تملك زكات توسط دافع

(فراداده‌ها)

توالي زكات بر مال واحد

(فراداده‌ها)

جنس زكات فطره

(فراداده‌ها)

دست گردان زكات

(فراداده‌ها)

شك بين اقل و اكثر در زكات

(فراداده‌ها)

شك بين زكات و مظالم

(فراداده‌ها)

شك در زكات

(فراداده‌ها)

علم اجمالي به زكات و خمس

(فراداده‌ها)

علم به وجوب زكات يكي از دو مال

(فراداده‌ها)

غناي مستحق به زكات

(فراداده‌ها)

فريضه زكات

(فراداده‌ها)

كنار گذاشتن زكات

(فراداده‌ها)

مال مختلط به زكات

(فراداده‌ها)

متولي زكات

(فراداده‌ها)

مستثنيات زكات

(فراداده‌ها)

مصارف زكات

(فراداده‌ها)

مقدار زكات فطره

(فراداده‌ها)

نقصان نصاب زكات

(فراداده‌ها)

نقل زكات از بلد

(فراداده‌ها)

نماي زكات

(فراداده‌ها)

وقت پرداخت زكات

(فراداده‌ها)

وقت وجوب زكات

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 46

أحكام زكاة الفطرة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين شبر

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام زكات , مصرف زكات فطره , مقدار زكات فطره , وقت وجوب زكات فطره , احکام‌ شرعي‌ , زكات فطره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فقه العترة فی زکاة الفطرة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم خوئي؛ گردآورنده: محمدتقي حسيني جلالي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احاديث احكام , فقه شيعه , احكام زكات , احکام‌ شرعي‌ , زكات فطره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد روحاني؛ تقرير كننده: محمدصادق جعفري

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فقه شيعه , احكام زكات , احکام‌ شرعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي بني فضل

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام خمس , فقه شيعه , احكام زكات , رساله هاي عمليه , احکام‌ شرعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کتاب الزکاة المجلد 4 - 1

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسينعلي منتظري

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زكات , فقه شيعه , احكام زكات , احکام‌ شرعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر سبحاني تبريزي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زكات مال , فقه شيعه , احكام زكات , احکام‌ شرعي‌ , زكات فطره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فتاوی فی الاموال العامة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كاظم حسيني حائري

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام خمس , فقه شيعه , احكام زكات , فتوا , احکام‌ شرعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بيان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن مكي شهيد اول

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام خمس , احكام شرعي , احكام روزه , احكام طهارت , احكام نماز , احكام زكات , دايرة المعارف‌ ها , فتوا , فقه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله جوادی آملی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام , احكام تقليد , احكام خمس , احكام رهن , احكام قرض , احكام مضاربه , احكام نكاح , احكام وقف , احكام وكالت , فقه شيعه , احكام روزه , احکام حج , احكام طهارت , احكام نماز , احكام زكات , فتوا , رساله هاي عمليه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

استفتائات آیت الله بروجردی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آیت الله بروجردی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام , احكام ارث , احكام تكليفي غصب , احكام صيد , احكام طلاق , احكام روزه , احكام سهو در نماز , احكام شكيات نماز , احكام زكات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 46