مرور اصطلاحنامه ملكيت

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ملكيت آب

(فراداده‌ها)

ملكيت اجرت حج نيابتي

(فراداده‌ها)

ملكيت اعيان نجس

(فراداده‌ها)

ملكيت انفال

(فراداده‌ها)

ملكيت بدل مغصوب

(فراداده‌ها)

ملكيت بر صيد بعد از احرام

(فراداده‌ها)

ملكيت بر صيد حرم

(فراداده‌ها)

ملكيت بر طعام كفاره

(فراداده‌ها)

ملكيت بر قبل

(فراداده‌ها)

ملكيت بر كفن زوجه

(فراداده‌ها)

ملكيت بر مسروق

(فراداده‌ها)

ملكيت جعل

(فراداده‌ها)

ملكيت حريم

(فراداده‌ها)

ملكيت در عقد خياري

(فراداده‌ها)

ملكيت در وطن مستجد

(فراداده‌ها)

ملكيت زاد و راحله

(فراداده‌ها)

ملكيت زمين

(فراداده‌ها)

ملكيت شفيع

(فراداده‌ها)

ملكيت عامل بر منافع زمين مزارعه

(فراداده‌ها)

ملكيت عامل مساقات

(فراداده‌ها)

ملكيت عامل مضاربه

(فراداده‌ها)

ملكيت عوض مسابقه

(فراداده‌ها)

ملكيت غير بر مسروق

(فراداده‌ها)

ملكيت قرباني حج

(فراداده‌ها)

ملكيت قرباني منذور

(فراداده‌ها)

ملكيت كفن

(فراداده‌ها)

ملكيت مال القرض

(فراداده‌ها)

ملكيت مال زكوي

(فراداده‌ها)

ملكيت مالك بر زمين مزارعه

(فراداده‌ها)

ملكيت مالك مزارعه بر عمل عامل

(فراداده‌ها)

ملكيت محرم بر صيد

(فراداده‌ها)

ملكيت مرتد فطري بعد از توبه

(فراداده‌ها)

ملكيت مرتع

(فراداده‌ها)

ملكيت مساجد

(فراداده‌ها)

ملكيت مستأجر

(فراداده‌ها)

ملكيت مسروق

(فراداده‌ها)

ملكيت مشفوع

(فراداده‌ها)

ملكيت مصالح عنه

(فراداده‌ها)

ملكيت معدن

(فراداده‌ها)

ملكيت مكان نماز

(فراداده‌ها)

ملكيت منافع عاريه

(فراداده‌ها)

ملكيت مهريه

(فراداده‌ها)

ملكيت موارد تيمم

(فراداده‌ها)

ملكيت موجر

(فراداده‌ها)

ملكيت موصي به

(فراداده‌ها)

ملكيت نفقه

(فراداده‌ها)

ملكيت نهر

(فراداده‌ها)

ملكيت هديه

(فراداده‌ها)

ملكيت ورثه بر كفن

(فراداده‌ها)

ملكيت وقف

(فراداده‌ها)

ملكيّت موهوب

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خالد الزغبی، منذر الفضل

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ملكيت , حق‌ مالکيت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرحمن زکی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ملكيت , اسلام واقتصاد , اسلام و توسعه اقتصادي مسلمانان , اسلام‌شناسي‌ , توسعه‌يافتگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی الإیروانی النجفی؛ التحقیق: خالد الغفوری

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ملكيت , اعراض از ملک

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مالکیت موقت زمانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استعمال حقيقي , ملكيت , تصرف , وقف‌ , استثمار , مالكيت

منابع دیجیتالی :

مطالعه