مرور اصطلاحنامه آمل

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقام معظم رهبري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آمل , استان مازندران , جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ , مردم‌ , تبعيت از اهل بيت (ع) , سال 1392

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن اسحقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آمل , بيمارستان‌ها , مديريت‌ بيمارستان‌ ها , بهره وري‌ , مديريت‌ صنعتي‌ , مديريت‌ مالي‌ , سيستم مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

وقف نامه بارگاه محمود كيا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدتقی دانش پژوه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آمل , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , آستانه‌ها , امام‌زادگان‌ (اماکن‌ اسلامي‌) [1] , وقف نامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

لاویج در آیینه تاریخ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صفر یوسفی، سحر میرشاهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آمل , آثار تاريخي‌ , ايران‌شناسي‌ , تاريخ‌ , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ , امام‌زادگان‌ (اماکن‌ اسلامي‌) [1] , لاويج

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يوسفعلي زياري، سمانه يزدان پناه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آمل , خدمات‌ ايمني‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي , تحليل فضايي , مكان يابي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پريناز بني سي، عليرضا ملكشاهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آمل , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مدارس‌ پسرانه‌ , مدارس‌ متوسطه‌ , مديران‌ مدارس‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدحسن مطيعي لنگرودي، عليرضا اردشيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آمل , عمران‌ روستايي‌ , توليدات‌ کشاورزي‌ , صنايع روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد پوراحمد، فرانك سيف الديني، عامر نيك پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آمل , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ شهري‌ , توسعه‌ پايدار , کاربري اراضي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.