مرور اصطلاحنامه اقدامات پيشگيرانه از جرم

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی فکوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افغانستان , ايران , واكنش اجتماعي مقابل جرم , اقدامات پيشگيرانه از جرم , اقدامات تأميني , اقدامات تأميني تربيتي , حقوق‌ جزا , تعزير , فقه‌ , پيشگيري از وقوع جرم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن زارعی متین و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقدامات پيشگيرانه از جرم , ارزشيابي‌[2] , حسابرسي‌ , پاسخ‌گويي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد بزرگ مهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقدامات پيشگيرانه از جرم , تروريسم‌ , تروريسم‌ بين‌الملل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدمحمدحسين سركشيكيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقدامات پيشگيرانه از جرم , تاريخ‌ اسلام‌ , مفاسد اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمزه زينالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مجازات , اقدامات پيشگيرانه از جرم , بزهکاري‌ , جرم‌ شناسي‌ , قوانين‌ , پيشگيري , قوانين‌ و مقررات , مبارزه با بزهكاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: اكبر وروايي, مرتضي نيازخاني, حسن كلاكي, مهدي تركمان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقدامات پيشگيرانه از جرم , جرايم‌ اجتماعي‌ , خانواده‌ , نيروي‌ انتظامي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: رونالد كلارك؛ مترجم: محمدحسین جعفریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقدامات پيشگيرانه از جرم , ارتكاب جرم , جرم‌ شناسي‌ , نظريه‌ هاي‌ جرم‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: عليرضا جبه دار, عبدالرضا ساويز, مسعود جليل وند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرمان , اقدامات پيشگيرانه از جرم , انگيزه هاي احساس امنيت , نيروهاي‌ انتظامي‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: عليرضا محسني تبريزي, سعيد شكري پور, حسين زنگي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقدامات پيشگيرانه از جرم , عوامل جرم زا , جرم‌ شناسي‌ , نيروهاي‌ انتظامي‌ شهري‌ , بومهن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.