مرور اصطلاحنامه اطعام

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ارسال غذا

(فراداده‌ها)

اطعام اضطراري

(فراداده‌ها)

اطعام با مغصوب

(فراداده‌ها)

اطعام بدل قرباني تحلل حج مصدود

(فراداده‌ها)

اطعام به اسير

(فراداده‌ها)

اطعام به اعطاي مال

(فراداده‌ها)

اطعام به فاسق

(فراداده‌ها)

اطعام به كافر

(فراداده‌ها)

اطعام به گرسنه

(فراداده‌ها)

اطعام به محارب

(فراداده‌ها)

اطعام به مسكين يك مرتبه

(فراداده‌ها)

اطعام به مسلمان

(فراداده‌ها)

اطعام به منافق

(فراداده‌ها)

اطعام ريايي

(فراداده‌ها)

اطعام كفاره

(فراداده‌ها)

اطعام ميراث

(فراداده‌ها)

وليمه

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد جواد المغنیة

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اضطرار , اطعام , انسان مضطر

منابع دیجیتالی :

مطالعه