مرور اصطلاحنامه توسعه ي اقتصادي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 37

اندیشه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد صدیقی؛ مترجم: علیرضا جعفری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توليد , توسعه ي اقتصادي , مديريت‌ توليد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نجف لک زایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توسعه ي اقتصادي , اقتصاد اسلامي‌ , زکات‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حامد شكوري گنجوي، شكيب طاهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توسعه ي اقتصادي , رشد جمعيت , جمعيت‌ , توسعه‌ اجتماعي‌ , پيش بيني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدباقر نوبخت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , نفت , توسعه ي اقتصادي , درآمد ها[2] , رشد اقتصادي‌ , رشد نا متوازن‌ , راهبرد‌ها , انقلاب اسلامي ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن افراخته

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان سيستان وبلوچستان , توسعه ي اقتصادي , فرصت‌ هاي‌ شغلي‌ , درآمد ها[1] , سطح‌ زندگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد پوراحمد، محمدحسين تجلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرمان , توسعه ي اقتصادي , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم گرجي، معصومه عليپوريان، حسين سرمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توسعه ي اقتصادي , اقتصاد , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , اشتغال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرش شاهين، زهرا ابوالحسني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توسعه ي اقتصادي , اقتصاد , صنعت‌ بيمه‌ , رضايت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدعلي اكبر رزمي، سيدمحمدجواد رزمي، سارا شهرکي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توسعه ي اقتصادي , اقتصاد , بازرگاني‌ آزاد , رشد اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين مهدوي عادلي، روح اله نوروزي، محب اله مطهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توسعه ي اقتصادي , اقتصاد , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خارجي‌ , صادرات‌ غير نفتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 37