مرور اصطلاحنامه انباشت سرمايه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
چرخه دوم انباشت سرمایه در تولید محیط مصنوع

شهری شدن سرمایه

[منبع الکترونیکی] : چرخه دوم انباشت سرمایه در تولید محیط مصنوع

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دیوید هاروی؛ مترجم: عارف اقوامی مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انباشت سرمايه , راه هاي رويارويي با انباشت سرمايه , اقتصاد , مارکسيسم‌[1] , نظام‌ سرمايه‌ داري‌ , نظام شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ایندیکیتورهای اقتصادی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انباشت سرمايه , اقتصاد , اقتصاد توسعه‌ , اشتغال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ثروت ملل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آدام اسمیت؛ سیروس ابراهیم زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

غنا , انباشت سرمايه , بازار , مديريت‌ اقتصادي‌ , توليدات‌ کشاورزي‌ , بازار‌هاي مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدتقي رهنمايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انباشت سرمايه , شهرنشيني‌ , عمران‌ شهري‌ , توليدات‌ کشاورزي‌ , دولت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفی احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انباشت سرمايه , بازده‌ سرمايه‌گذاري‌ , جامعه‌ سرمايه‌ داري‌ , دارايي‌ هاي‌ سرمايه‌اي‌ , کاهش‌ سرمايه‌ , نظام‌ سرمايه‌ داري‌ , نظريه‌ توزيع‌ , توزيع‌ درآمدها , سرمايه داران

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سمیر امین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انباشت سرمايه , توليدات‌ کشاورزي‌ , توسعه‌ توسعه‌ نيافتگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي تقوي، يداله دادگر، محمد مال جو، فريبرز رييس دانا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انباشت سرمايه , رشد اقتصادي‌ , دولت رفاه , چالش , كشورهاي كم توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي حسن زاده، اعظم احمديان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انباشت سرمايه , بازار , رشد اقتصادي‌ , قيمت‌ ها , گردش‌ نقدينگي‌ , بازار‌هاي مالي , بهابازار , توسعه‌ اقتصادي‌[2] , سهام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جغرافيا و پست مدرنسيم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين شكويي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انباشت سرمايه , جغرافيا , فرا نو گرايي‌ , نو گرايي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 رويکرد نهادگرايي

مفهوم و آثار اقتصادي حقوق مالکيت

[منبع الکترونیکی] : رويکرد نهادگرايي

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي حسين صمدي، محسن رناني، رحيم دلالي اصفهاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انباشت سرمايه , آثار اقتصادي‌ , بهره وري‌ , پس‌اندازها , تخصيص‌ منابع‌ , رشد اقتصادي‌ , مديريت‌ منابع‌ , حق‌ مالکيت‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.