مرور اصطلاحنامه اعتبار

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

حديث مُتابِع

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 29
مطالعه سری های زمانی منقطع سالهای 93-91

تاثیر اعتباربخشی بر شاخص های کلیدی عملکرد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران

[منبع الکترونیکی] : مطالعه سری های زمانی منقطع سالهای 93-91

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد عرب و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتبار , بيمارستان‌ها , شاخص‌ ها , مديريت عملكرد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مینا کشاورز و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتبار , بيماران‌ , ايمني‌ , مراقبت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر مکارم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتبار , بودجه‌ , حسابداري‌ , حسابرسي‌ , سرمايه‌ گذاري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سنجش اعتبار شرکتها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهناز مشایخ و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتبار , حسابداري‌ , سياست‌ هاي‌ اعتباري‌ , بانک‌ جهاني‌[1] , مقياس‌ رتبه‌ بندي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعاونی های اعتبار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصوره خدایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتبار , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , مصرف‌ کنندگان‌[1] , منابع‌ مالي‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس مقبل با عرض و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتبار , مسئوليت‌ اجتماعي‌ , شرکت‌‌ها , مديريت‌ بازرگاني‌ , مديريت‌ بحران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بانکداری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتبار , اعتبارات‌ ارزي‌ , بانکداري‌ , مديريت‌ بازرگاني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جوان امانتدار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد علي کريمي نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

رمان

موضوعات :

آثار امانت داري , اعتبار , امانت داري , پند پذيري , خيانت‌ در امانت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین فقیهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتبار , كافي , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , کتابشناسي‌ موضوعي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تأملی در احادیث

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی مهریزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتبار , زنان‌ , عقل‌ , احاديث‌ , نهج البلاغه (کتاب)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 29