مرور اصطلاحنامه اعجاز صوتي قرآن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اعجاز بياني قرآن

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسن جواهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعجاز بياني قرآن , اعجاز تاثيري قرآن , اعجاز صوتي قرآن , اعجاز قرآن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

صوت اللغوی فی القرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين علي صغير

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اعجاز بدايع قرآن , اعجاز بياني قرآن , اعجاز صوتي قرآن , موسيقي قرآن , علوم قرآني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

صیغة الصوتیة الواحدة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسین الصغیر

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعجاز صوتي قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

قرآن و الصوت اللغوی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسین الصغیر

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصوات , اعجاز صوتي قرآن , اعجاز لفظي قرآن , علوم قرآني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

صوت بین الشدة و اللین

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسین الصغیر

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعجاز صوتي قرآن , صوت شديد , صوت ضعيف , قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

دلالة الصدی الحالم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسین الصغیر

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعجاز بياني قرآن , اعجاز جامعيت قرآن , اعجاز صوتي قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

نظم موسیقایی قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد جواد حیدری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعجاز صوتي قرآن , نظم قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

نظم آهنگ در قرآن (2)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد هادی معرفت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعجاز صوتي قرآن , اعجاز نظم قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

نظم آهنگ در قرآن (1)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد هادی معرفت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعجاز صوتي قرآن , اعجاز نظم قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

درآمدی بر اعجاز صوتی قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احسان زرانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعجاز صوتي قرآن , اعجاز قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 11