مرور اصطلاحنامه جرم ( خاص )

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

جرايم اجتماعي

(فراداده‌ها)

جرايم سياسي

(فراداده‌ها)

جرايم طبيعي

(فراداده‌ها)

جرايم عادي

(فراداده‌ها)

جرايم غير قابل گذشت

(فراداده‌ها)

جرايم غير مشهود

(فراداده‌ها)

جرايم قراردادي

(فراداده‌ها)

جرايم مشهود

(فراداده‌ها)

جرايم مطبوعاتي

(فراداده‌ها)

جرايم مطلق

(فراداده‌ها)

جرايم مقيد

(فراداده‌ها)

جرايم ناشناخته

(فراداده‌ها)

جرم آني

(فراداده‌ها)

جرم به عادت

(فراداده‌ها)

جرم ساده

(فراداده‌ها)

جرم عقيم

(فراداده‌ها)

جنايت

(فراداده‌ها)

جنحه

(فراداده‌ها)

خلاف

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جرم ( خاص ) , اشتغال‌ جوانان‌ , آموزش‌ جوانان‌ , اماکن فساد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سحر صفرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جرم ( خاص ) , زنان‌ , فرهنگ‌ , شخصيت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن رهامي، عليمراد حيدري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جرم ( خاص ) , بزهکاري‌ , جرايم‌ اجتماعي‌ , سياست جنايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسام قپانچي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قتل عمد , آلات و ادوات جرم , جرم ( خاص ) , رابطه‌ سببيت‌ + , مسئوليت‌ مدني‌ , سحر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: فرخ اله شاه بهرامي, زهرا پيشگاهي فرد, كيانوش زال پور, تقي بختياري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جرم ( خاص ) , خانواده‌ , زنان‌ , سازمان‌هاي غير دولتي , جرم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نقش موقعيت در بزهکاري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا محمدنسل، مهرداد اشراقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

موقعيت جرم , جرم ( خاص ) , بزهکاري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.