مرور اصطلاحنامه توزيع ثروت

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وحیده نگین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توزيع ثروت , سوء تغذيه‌ , ايران , توزيع‌ , توزيع‌ جمعيت‌ , مديريت شهري , آسيب پذيري , توزيع فقر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رشد اقتصادی و کاهش فقر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسام نیکپور، وحیده نگین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كاهش فقر عمومي , توزيع ثروت , رشد اقتصادي‌ , منابع‌ مالي‌ , كاهش فقر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن رنانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توزيع ثروت , حق‌ مالکيت‌ , مالکيت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جامعه مدنی و سرمایه داری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حکیم پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسلام و توزيع ثروت , توزيع ثروت , جامعه‌ سرمايه‌ داري‌ , جامعه‌ مدني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدحسین میرمعزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توزيع ثروت , اصلاحات‌ اقتصادي‌ , اقتصاد اسلامي‌ , عدالت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

اقتصاد بازار و توزیع درآمد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد توکلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توزيع ثروت , اقتصاد , بازار , ثروت‌ , توزيع‌ درآمدها

منابع دیجیتالی :

مطالعه