مرور اصطلاحنامه اقرار

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اقرار ابتدايي

(فراداده‌ها)

اقرار اشاره اي

(فراداده‌ها)

اقرار اکراهي

(فراداده‌ها)

اقرار با استثنا

(فراداده‌ها)

اقرار با اضراب

(فراداده‌ها)

اقرار با بدل

(فراداده‌ها)

اقرار با شكنجه

(فراداده‌ها)

اقرار بايع

(فراداده‌ها)

اقرار براي بيگانه

(فراداده‌ها)

اقرار براي جنين

(فراداده‌ها)

اقرار براي حيوان

(فراداده‌ها)

اقرار براي ديوار

(فراداده‌ها)

اقرار براي راه

(فراداده‌ها)

اقرار براي عبد

(فراداده‌ها)

اقرار براي قبر

(فراداده‌ها)

اقرار براي كاروان سرا

(فراداده‌ها)

اقرار براي مدرسه

(فراداده‌ها)

اقرار براي مسجد

(فراداده‌ها)

اقرار براي مشاهد مشرف

(فراداده‌ها)

اقرار براي ميت

(فراداده‌ها)

اقرار بعد از انكار

(فراداده‌ها)

اقرار بعد از قسم

(فراداده‌ها)

اقرار به اثبات

(فراداده‌ها)

اقرار به اسلام

(فراداده‌ها)

اقرار به اقرار

(فراداده‌ها)

اقرار به ايمان شاهد

(فراداده‌ها)

اقرار به تصريه

(فراداده‌ها)

اقرار به تعزيرات

(فراداده‌ها)

اقرار به جنايت

(فراداده‌ها)

اقرار به حج بر ميت

(فراداده‌ها)

اقرار به حدود

(فراداده‌ها)

اقرار به حق

(فراداده‌ها)

اقرار به درهم و دينار

(فراداده‌ها)

اقرار به رجوع از طلاق در عده

(فراداده‌ها)

اقرار به رقيت

(فراداده‌ها)

اقرار به سفاهت

(فراداده‌ها)

اقرار به سود مضاربه

(فراداده‌ها)

اقرار به ضمان

(فراداده‌ها)

اقرار به ظرف

(فراداده‌ها)

اقرار به عفو شريك قصاص

(فراداده‌ها)

اقرار به عيوب نكاح

(فراداده‌ها)

اقرار به غصب

(فراداده‌ها)

اقرار به كفالت

(فراداده‌ها)

اقرار به گناه

(فراداده‌ها)

اقرار به مال

(فراداده‌ها)

اقرار به مظروف

(فراداده‌ها)

اقرار به مكيل

(فراداده‌ها)

اقرار به منافي بعد اقرار

(فراداده‌ها)

اقرار به موزون

(فراداده‌ها)

اقرار به نسب

(فراداده‌ها)

اقرار به نفي

(فراداده‌ها)

اقرار به نوه

(فراداده‌ها)

اقرار به هبه

(فراداده‌ها)

اقرار به وديعه

(فراداده‌ها)

اقرار پنهاني

(فراداده‌ها)

اقرار حرّ

(فراداده‌ها)

اقرار خارج مجلس قضا

(فراداده‌ها)

اقرار در مجلس قضا

(فراداده‌ها)

اقرار شفاهي

(فراداده‌ها)

اقرار شفيع

(فراداده‌ها)

اقرار صبيه به حيض

(فراداده‌ها)

اقرار صريح

(فراداده‌ها)

اقرار ضمني

(فراداده‌ها)

اقرار غير قاصد

(فراداده‌ها)

اقرار فاسق

(فراداده‌ها)

اقرار فعلي

(فراداده‌ها)

اقرار قبل از انكار

(فراداده‌ها)

اقرار كافر

(فراداده‌ها)

اقرار كتبي

(فراداده‌ها)

اقرار لال

(فراداده‌ها)

اقرار لفظي

(فراداده‌ها)

اقرار لقيط

(فراداده‌ها)

اقرار مالك بر ملكيت سارق

(فراداده‌ها)

اقرار مبذر

(فراداده‌ها)

اقرار مترتب بر دعوي

(فراداده‌ها)

اقرار مجهول

(فراداده‌ها)

اقرار محجور عليه

(فراداده‌ها)

اقرار مدعي عليه

(فراداده‌ها)

اقرار مديون

(فراداده‌ها)

اقرار مستفاد از جواب

(فراداده‌ها)

اقرار مشتري

(فراداده‌ها)

اقرار مشتري به غصبيت مبيع

(فراداده‌ها)

اقرار مطلق

(فراداده‌ها)

اقرار معلق

(فراداده‌ها)

اقرار مقترن به دعوي

(فراداده‌ها)

اقرار مقذوف

(فراداده‌ها)

اقرار ملتقط

(فراداده‌ها)

اقرار موصي به صدق حضرت محمد ( ص )

(فراداده‌ها)

اقرار موكل

(فراداده‌ها)

اقرار مولي

(فراداده‌ها)

اقرار وارث

(فراداده‌ها)

اقرار واهب

(فراداده‌ها)

اقرار وصي

(فراداده‌ها)

اقرار وكيل

(فراداده‌ها)

اقرار ولي

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

در المنضود فی أحکام الحدود

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی کریمی جهرمی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام حدود , اقرار , حد قذف , حد قيادت , حدود

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد محسني دهكلاني،‌ امان الله عليمرادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقرار , اقرار به زنا , حد زنا , مستند حكم قاضي , جرايم‌ مستوجب‌ حد , زنا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: ابويي مهريزي حسين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقرار , مورث , استيفا , متهم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود حائری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقرار , عدالت مقر , مُفَلّس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.