مرور اصطلاحنامه عدالت اجتماعي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 48
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رابرت .ا. ميلين؛ مترجم: ابوالقاسم پوررضا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت اجتماعي , تامين‌ اجتماعي‌ , خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , رفاه‌ اجتماعي‌ , هزينه‌ ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

بررسي طرح هاي دو حزب دمكرات و جمهوري خواه در انتخابات سال 2000

تامين اجتماعي و انتخابات امريكا

[منبع الکترونیکی] : بررسي طرح هاي دو حزب دمكرات و جمهوري خواه در انتخابات سال 2000

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: ناصر موفقيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت اجتماعي , تامين‌ اجتماعي‌ , رفاه‌ اجتماعي‌ , امريكا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت امام , مساوات , عدالت اجتماعي , جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ , حکومت‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سخنران: مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

عدالت , عدالت اجتماعي , امپرياليسم‌[1] , جمهوري‌ اسلامي‌ , حکومت‌ اسلامي‌ , کشورهاي غربي , سال 1390

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سخنران: مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

عدالت , عدالت اجتماعي , واقعه‌ هفت‌ تير , جمهوري‌ اسلامي‌ , قوه‌ قضاييه‌ , سخنراني‌ , خدمت به خلق , سال 1390

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سيره رسول ( ص ) , عفو , معاشرت , عدالت اجتماعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مسئله عدل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اصول عقايد , جبر و اختيار , قضا و قدر , عدالت اجتماعي , عدل الهي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت اجتماعي , مشارکت‌ سياسي‌ , دين‌ , فعاليت‌هاي سياسي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيت المال , حكومت حضرت علي ( ع ) , عدالت اجتماعي , اجراي قانون

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيت المال , حكومت حضرت علي ( ع ) , تضييع نکردن حقوق فقرا , عدالت اجتماعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 48