مرور اصطلاحنامه الفاظ ذَمّ

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آفَتُه فُلانٌ

(فراداده‌ها)

اَحَدٌ مِنَ المَجهولين

(فراداده‌ها)

اِختَلَطَ

(فراداده‌ها)

اِختَلَط آخر عُمرِه

(فراداده‌ها)

اُختُلِفَ فِيهِ

(فراداده‌ها)

اِختَلَّ في آخره

(فراداده‌ها)

اِرْمِ بِه

(فراداده‌ها)

اِسنادُه ليس بِذاك

(فراداده‌ها)

اَفسَقُ مَنْ عَرفتُ

(فراداده‌ها)

اَكذَبُ البَريَّة

(فراداده‌ها)

اَكذَبُ الناس

(فراداده‌ها)

الفاظ جرح

(فراداده‌ها)

اِلي الضعف ما هو

(فراداده‌ها)

اِليهِ المُنْتَهي في الكِذب

(فراداده‌ها)

اِليهِ المُنْتَهي في الوضع

(فراداده‌ها)

اَمرُهُ مُلَبَّس

(فراداده‌ها)

اوضع الناس

(فراداده‌ها)

باطلٌ آفَتُه فلان

(فراداده‌ها)

تالف

(فراداده‌ها)

تَرَكُوهُ

(فراداده‌ها)

تَعرِف و تُنكِر

(فراداده‌ها)

تَغَيَّرَ بِآخرِِه

(فراداده‌ها)

تُكُلِّم فِيهِ

(فراداده‌ها)

تَكلَّموا فِيهِ

(فراداده‌ها)

تُنكِر و تعرف

(فراداده‌ها)

حَدِيثه بَيْن بَيْن

(فراداده‌ها)

حَدِيثه ليس بِالنَّقِي

(فراداده‌ها)

حَدِيثه ليس بِذلِكَ النقي

(فراداده‌ها)

حَدِيثه ليس بشي ء

(فراداده‌ها)

حديثه مُنكَر

(فراداده‌ها)

خبيث

(فراداده‌ها)

خبيث المذهب

(فراداده‌ها)

خَرَجَ عن حدِّ العدالة

(فراداده‌ها)

دَجّال

(فراداده‌ها)

دَلَّسَ

(فراداده‌ها)

ذاهِبٌ

(فراداده‌ها)

ذاهِبُ الحَديث

(فراداده‌ها)

ذَكَرَهُ اَصحابِنا بِالضَعفِ

(فراداده‌ها)

رِجْسٌ

(فراداده‌ها)

رَجُل سوء

(فراداده‌ها)

رُدَّ حَدِيثه

(فراداده‌ها)

رَدّوا حَدِيثه

(فراداده‌ها)

رَدِيءُ الاِعتقاد

(فراداده‌ها)

رُكْن الكِذب

(فراداده‌ها)

رُكنٌ مِن اَركانِ الكِذب

(فراداده‌ها)

رَماهُ فُلانٌ بالكِذب

(فراداده‌ها)

رُمِيَ بِالضَعفِ و الغُلُوّ

(فراداده‌ها)

رُمِيَ بِالغُلُوّ

(فراداده‌ها)

رَوَي احاديث مُنكَرة

(فراداده‌ها)

رَوَي المَناكِير

(فراداده‌ها)

زيدي

(فراداده‌ها)

ساقطٌ

(فراداده‌ها)

ساقطُ الحَديث

(فراداده‌ها)

ساقطٌ في حَدِيثه

(فراداده‌ها)

ساقطٌ في نفسه

(فراداده‌ها)

سَكَتُوا عَنه

(فراداده‌ها)

سَيِّي ء الحِفظ

(فراداده‌ها)

شارب الخمر

(فراداده‌ها)

شارب الخمر و النَبِيذ

(فراداده‌ها)

صاحبُ التُرَّهات

(فراداده‌ها)

صاحبُ المَقالة

(فراداده‌ها)

صدوقٌ لكنّه مُبْتَدِع

(فراداده‌ها)

ضُعِّفَ

(فراداده‌ها)

ضَعَّفَهُ اَصحابِنا

(فراداده‌ها)

ضَعَّفَه جماعةٌ من اَصحابِنا

(فراداده‌ها)

ضَعَّفُوهُ

(فراداده‌ها)

ضعيفٌ (لفظ)

(فراداده‌ها)

ضَعيفُ الحَديث

(فراداده‌ها)

ضَعيفٌ جدّاً

(فراداده‌ها)

ضَعيفٌ فقط

(فراداده‌ها)

ضَعيفٌ في الحَديث

(فراداده‌ها)

ضَعيفٌ في حَدِيثه

(فراداده‌ها)

طَرَحُوا حَدِيثه

(فراداده‌ها)

طَعَنُوا فِيهِ

(فراداده‌ها)

عامي

(فراداده‌ها)

عِندي فِيهِ توقف

(فراداده‌ها)

غالٍ

(فراداده‌ها)

غالي المذهب

(فراداده‌ها)

غُمِزَ عليه في بعض حَدِيثه

(فراداده‌ها)

غُمِزَ عليه في حَدِيثه

(فراداده‌ها)

غيرُ ثقةٍ و لا مأمون

(فراداده‌ها)

غير مسكون الي روايته

(فراداده‌ها)

غيرُهُ اَحبُّ اِليَّ

(فراداده‌ها)

غيرُه اَوثق منه

(فراداده‌ها)

فاحش الغلط

(فراداده‌ها)

فاسد العقيدة

(فراداده‌ها)

فاسد المذهب

(فراداده‌ها)

فاسد المذهب و الرِوايَة

(فراداده‌ها)

فاسق

(فراداده‌ها)

فَطَحيٌّ

(فراداده‌ها)

في حَدِيثه بعضُ الشي ء

(فراداده‌ها)

في حَدِيثه شي ءٌ

(فراداده‌ها)

في حَدِيثه ضَعفٌ

(فراداده‌ها)

في حَدِيثه مَناكِير

(فراداده‌ها)

في مَذهبهِ ارتفاعٌ

(فراداده‌ها)

فِيهِ اَدني مَقال

(فراداده‌ها)

فِيهِ تَخليطٌ

(فراداده‌ها)

فِيهِ تَزيّدٌ

(فراداده‌ها)

فِيهِ تَساهلٌ

(فراداده‌ها)

فِيهِ جهالةٌ

(فراداده‌ها)

فِيهِ خُلفٌ

(فراداده‌ها)

فِيهِ ضَعفٌ

(فراداده‌ها)

فِيهِ غُلوٌّ و تَرفُّع

(فراداده‌ها)

فِيهِ لينٌ

(فراداده‌ها)

فِيهِ مَقالٌ

(فراداده‌ها)

فِيهِ نظر

(فراداده‌ها)

قائل بالتزيُّد

(فراداده‌ها)

قَد ضُعِّفَ

(فراداده‌ها)

قَلِيلُ التَخلِيط

(فراداده‌ها)

كاتب الخَليفة

(فراداده‌ها)

كاتب الوالي

(فراداده‌ها)

كافر

(فراداده‌ها)

كان عاملاً مِن قِبَل بني العباس

(فراداده‌ها)

كان عاملاً مِن قِبَل بني اُميَّةِ

(فراداده‌ها)

كان في عِدادِ مَنْ يَضَعُ الحَديث

(فراداده‌ها)

كان كَذّاباً خبيثاً

(فراداده‌ها)

كان لا يَدرِي ما يَقُول

(فراداده‌ها)

كان مِن اَخسِّ المُشبِّهة

(فراداده‌ها)

كان مِن الطّيارة

(فراداده‌ها)

كان مِن اَهلِ الاِرتفاع

(فراداده‌ها)

كان مِن اَهلِ الطيّارة

(فراداده‌ها)

كان وَضّاعاً مشهوراً بِالوَضع

(فراداده‌ها)

كان يَتَساهَلُ في الحَديث

(فراداده‌ها)

كان يُدَلِّس

(فراداده‌ها)

كان يَضَعُ الحَديث وضعا

(فراداده‌ها)

كان يُضعَّف في روايته

(فراداده‌ها)

كان يُقلِّبُ الاَسانِيد و المُتون

(فراداده‌ها)

كَثيرُ التَخلِيط

(فراداده‌ها)

كَذّابٌ

(فراداده‌ها)

كَذّابٌ عَدُوّ الله

(فراداده‌ها)

كَذّابٌ كَذّابٌ

(فراداده‌ها)

كَذّبَهُ فُلانٌ

(فراداده‌ها)

كَذُوبٌ

(فراداده‌ها)

كُلُّ الناسِ اَحبُّ اِليَّ مِنه

(فراداده‌ها)

كِيسانيٌّ

(فراداده‌ها)

لا اَدْري ما هو

(فراداده‌ها)

لا تَحِلُّ الرِوايَةُ عَنه

(فراداده‌ها)

لا تَحِلُّ كِتَابَة حَدِيثه

(فراداده‌ها)

لا شَي ء

(فراداده‌ها)

لا شَيءَ مُعتدّ بِه

(فراداده‌ها)

لا يُبالِي عَمَّن اَخَذه

(فراداده‌ها)

لا يَجُوز الاِحتِجاجُ به

(فراداده‌ها)

لا يُحتَجُّ بِبَقيّهِ

(فراداده‌ها)

لا يُحتَجُّ بِحَدِيثه

(فراداده‌ها)

لا يُحتَجُّ به

(فراداده‌ها)

لا يَحلُّ كَتْبُ حَدِيثه

(فراداده‌ها)

لا يُساوِي شَيئاً

(فراداده‌ها)

لا يُساوِي فَلَسَاً

(فراداده‌ها)

لا يُعتَبر بِحَدِيثه

(فراداده‌ها)

لا يُعتَبر به

(فراداده‌ها)

لا يُعتَدُّ به

(فراداده‌ها)

لا يُعتَني بِه

(فراداده‌ها)

لا يُعدَّل عليه

(فراداده‌ها)

لا يعرف الا من جهه فلان

(فراداده‌ها)

لا يُكتَب حَدِيثُه

(فراداده‌ها)

لا يُلتَفَت الي مارَواه

(فراداده‌ها)

لِلضَّعفِ ما هو

(فراداده‌ها)

لَم نَتَثَبَّت مَعرفَته

(فراداده‌ها)

لَم نَثبت مَعرفَته

(فراداده‌ها)

لَم يَروِ عَنه الاّ واحد

(فراداده‌ها)

لم يَروِ كتابَه الاّ واحد

(فراداده‌ها)

لَم يكن بِذلِكَ

(فراداده‌ها)

لَه اَحاديث مَناكِير

(فراداده‌ها)

لَهَ بلايا

(فراداده‌ها)

لَه طامّاتٌ و اَوابِد

(فراداده‌ها)

لَه ما يُنكَر

(فراداده‌ها)

لَه مَناكِير

(فراداده‌ها)

ليس باِلثّقة

(فراداده‌ها)

ليس بِالحافظ

(فراداده‌ها)

ليس بِالمَتِين

(فراداده‌ها)

ليس بِثقَة

(فراداده‌ها)

ليس بِحُجّةٍ

(فراداده‌ها)

ليس بِذاك

(فراداده‌ها)

ليس بِذاك القَوي

(فراداده‌ها)

ليس بِذلِكَ

(فراداده‌ها)

ليس بِذلِكَ البَعيد

(فراداده‌ها)

ليس بِذلِكَ الثقةِ

(فراداده‌ها)

ليس بِذلِكَ العَدل

(فراداده‌ها)

ليس بِذلِكَ القَوي

(فراداده‌ها)

ليس بِذلِكَ الوَجه

(فراداده‌ها)

ليس بِشَي ءٍ

(فراداده‌ها)

ليس بِصادقٍ

(فراداده‌ها)

ليس بِعادلٍ

(فراداده‌ها)

ليس بِعُمدَةٍ

(فراداده‌ها)

ليس بِقويٍ

(فراداده‌ها)

ليس بِكُلِّ التَثَبُّت في الحَديث

(فراداده‌ها)

ليس بِمَأمُون

(فراداده‌ها)

ليس بِمَرضِيّ

(فراداده‌ها)

ليس بِمَرضِيّ الحَديث

(فراداده‌ها)

ليس بِمَشْكُور

(فراداده‌ها)

ليس بِنَقِيّ الحَديث

(فراداده‌ها)

ليس ثِقةً

(فراداده‌ها)

ليس حَدِيثه بِالنَّقِي

(فراداده‌ها)

ليس حَدِيثه بِذلِكَ النّقِي

(فراداده‌ها)

ليس حَدِيثه بِشَي ءٍ

(فراداده‌ها)

ليس مِن ابِلِ القُباب

(فراداده‌ها)

ليس من جِمالِ المَحامِل

(فراداده‌ها)

ليس من جَمّازات

(فراداده‌ها)

ليس يَحمَدونَه

(فراداده‌ها)

لَيّن

(فراداده‌ها)

لَيّن الحَديث

(فراداده‌ها)

مُؤَدٍّ

(فراداده‌ها)

ما اَعلَم به بَأسا

(فراداده‌ها)

ما اَكذَبه

(فراداده‌ها)

ما لَقيتُ اَكذَب منه

(فراداده‌ها)

مُبْتَدِع

(فراداده‌ها)

مُتَّفقٌ علي تركه

(فراداده‌ها)

مُتّهمٌ

(فراداده‌ها)

متروكٌ ( لفظ )

(فراداده‌ها)

متروك الحَديث

(فراداده‌ها)

متروكٌ في نفسه

(فراداده‌ها)

مَتعصِّبٌ

(فراداده‌ها)

مُتقارب الحَديث

(فراداده‌ها)

مُتهمٌ بِالغُلُوّ

(فراداده‌ها)

مُتهمٌ بالكِذب

(فراداده‌ها)

مُتهمٌ بِالوَضع

(فراداده‌ها)

مُجسِّم

(فراداده‌ها)

مَجُفوّ

(فراداده‌ها)

مُجمعٌ علي تركه

(فراداده‌ها)

مُجمعٌ علي ضَعفه

(فراداده‌ها)

مجهولٌٌ ( لفظ )

(فراداده‌ها)

مَجهولٌ لا يُعرَف

(فراداده‌ها)

مختلطٌ

(فراداده‌ها)

مختلط الامر

(فراداده‌ها)

مختلط الامر في الحَديث

(فراداده‌ها)

مختلط الامر في حَدِيثه

(فراداده‌ها)

مختلط الحَديث

(فراداده‌ها)

مُخلِّطٌ

(فراداده‌ها)

مُخلِّطٌ في ما يَروِيه

(فراداده‌ها)

مُخلِّطٌ في ما يسنده

(فراداده‌ها)

مُرتَفعُ القول

(فراداده‌ها)

مردود الحَديث

(فراداده‌ها)

مضطربٌ

(فراداده‌ها)

مضطرب الامر

(فراداده‌ها)

مضطرب الحَديث

(فراداده‌ها)

مُطرَحٌ

(فراداده‌ها)

مُطرَحُ الحَديث

(فراداده‌ها)

مطروح (لفظ)

(فراداده‌ها)

مطروح الحَديث

(فراداده‌ها)

مطعونٌ

(فراداده‌ها)

مطعونٌ فِيهِ

(فراداده‌ها)

معدن الكِذب

(فراداده‌ها)

مقارب الحَديث

(فراداده‌ها)

ملعون

(فراداده‌ها)

من اَهلِ الاِرتفاع

(فراداده‌ها)

من عمال الوالي

(فراداده‌ها)

مَنبع الكِذب

(فراداده‌ها)

مُنكرٌ آفَتُه فلان

(فراداده‌ها)

مُنكَر الحَديث

(فراداده‌ها)

مُنكَرة النيّة

(فراداده‌ها)

مُهمَل (لفظ)

(فراداده‌ها)

مَوضوعٌ آفَتُه فلان

(فراداده‌ها)

ناصب

(فراداده‌ها)

ناووسي

(فراداده‌ها)

نَزَكُوه

(فراداده‌ها)

هالِكٌ

(فراداده‌ها)

هذا الحَديثُ من بَلاياه

(فراداده‌ها)

هو عَلي يَدَي عَدلٍ

(فراداده‌ها)

واقفي

(فراداده‌ها)

والي الخَليفة

(فراداده‌ها)

واهٍ

(فراداده‌ها)

واهٍ بمرّة

(فراداده‌ها)

واهي الحَديث

(فراداده‌ها)

وسط الحَديث

(فراداده‌ها)

وَضّاعٌ ( لفظ )

(فراداده‌ها)

وَضّاعٌ لِلحديث

(فراداده‌ها)

وَضّاعٌ لِلحديث مِن قَبِل نفسه

(فراداده‌ها)

وَضَعَ حديثاً

(فراداده‌ها)

وُضِعَ عَلي يَدَي عَدلٍ

(فراداده‌ها)

يَأتِي بالعَجائِب

(فراداده‌ها)

يَأكُل الطِيِن

(فراداده‌ها)

يَجوز اَن يُخرَّج شاهدا

(فراداده‌ها)

يَختِلقُ الحَديث كذباً

(فراداده‌ها)

يُخطِيءُ

(فراداده‌ها)

يُخطيءُ في حَدِيثه

(فراداده‌ها)

يُركِّب الاَسانِيد علي المُتون

(فراداده‌ها)

يَروِي المَناكِير

(فراداده‌ها)

يَروِي عن الضُّعفا

(فراداده‌ها)

يَسرِقُ

(فراداده‌ها)

يَسرِقُ الاَجزاء

(فراداده‌ها)

يَسرِقُ الحَديث

(فراداده‌ها)

يَسرِق ُالكتب

(فراداده‌ها)

يَشرب النَبِيذ

(فراداده‌ها)

يَضَعُ

(فراداده‌ها)

يَضَعُ الحَديث

(فراداده‌ها)

يُضعَّف

(فراداده‌ها)

يَعتمِد المَراسِيل

(فراداده‌ها)

يُعرَف تارةً و يُنكَر اخري

(فراداده‌ها)

يُعرَف حَدِيثه تارةً و يُنكَر اخري

(فراداده‌ها)

يُعرَف حَدِيثه و يُنكَر

(فراداده‌ها)

يُعرَف و يُنكَر

(فراداده‌ها)

يَقُول بالتزيُّد

(فراداده‌ها)

يَقُول بالتقصير

(فراداده‌ها)

يَكذِب

(فراداده‌ها)

يَكذِب في الوقت

(فراداده‌ها)

يَكذِب مُجاوَبَةً

(فراداده‌ها)

يَهِمُّ في حَدِيثه

(فراداده‌ها)

يونسي

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

الفاظ شناخت ضعف راوی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسن رباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اَحوال راوي , الفاظ ذَمّ

منابع دیجیتالی :

مطالعه