مرور اصطلاحنامه آسياي‌ صغير (باستان‌)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

هيتيان‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

بلدان الخلافة الشرقیة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گاي لسترنج؛ مترجمان: بشير فرنسيس، كوركيس عواد

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آسياي‌ صغير (باستان‌) , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ شهري‌ , کشورهاي اسلامي , شهر ها , ‌ آسياي‌ ميانه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تاريخ هنرسلجوقيان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آسياي‌ صغير (باستان‌) , تاريخ‌ باستان‌ , سفال‌ گري‌ , تركان سلجوقي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايگور دوبايف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روسيه , آسياي‌ صغير (باستان‌) , جامعه‌ شناسي‌ دين‌ , تبليغات‌ فرهنگي‌ , تبليغات‌ مذهبي‌ + , بنيادگرايي‌ + , جنبش‌ هاي اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

سفرنامه ناصر خسرو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر خسرو قبادياني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مصر , آسياي‌ صغير (باستان‌) , سفرنامه‌ ها , مسافرت‌ , جهانگردي‌ , سفرنامه ناصرخسرو (کتاب) , سرزمین حجاز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عطااله حسني، فاطمه تقوايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آسياي‌ صغير (باستان‌) , تاريخ‌ ايران‌ , سلاجقه‌ روم‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

باقر صدري نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آسياي‌ صغير (باستان‌) , سلجوقيان‌ , مغول‌ , مهاجرت‌ , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.