مرور اصطلاحنامه ايران‌شناسان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 149
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد اقتداری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسان‌ , ايران‌شناسي‌ , اسطوره‌ها , نقد ادبي‌ , نقد اسطوره‌ اي‌ , نقد کتاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طهمورث ساجدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌ باستان‌ + , ايران‌شناسان‌ , ايران‌شناسي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , شرق شناسان , اسطوره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هاشم رجب زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ژاپن , ايران‌شناسان‌ , ايران‌شناسي‌ , شرق‌ شناسي‌ , بازار , جهان‌ اسلام‌ , شرق شناسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تجلیل دانشمند

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ا. گویلاوا، آ. چه ایشویلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گرجستان , ايران‌شناسان‌ , ايران‌شناسي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم جبه داري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسان‌ , ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسان‌ , ادبيات‌ ملل‌ , شرق شناسان , ‌ آسياي‌ ميانه‌ , خاورشناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصرت الله رستگار، و. سلايه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسان‌ , ايران‌شناسي‌ , آثار ادبي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طهمورث ساجدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسان‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , ترجمه‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , شرق شناسان , شاهنامه فردوسي(کتاب) , شاهنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

يادنامه ديويد بيوار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كاميار عبدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسان‌ , ايران‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , شرق‌ شناسي‌ , کتابشناسي‌ ها , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , شرق شناسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ايرانشناسي در گرجستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمشيد گیوناشویلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گرجستان , ايران‌شناسان‌ , ايران‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , تاريخ‌ , کتابشناسي‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ , جغرافيا , کتاب‌ هاي‌ درسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سوزان وكيل زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسان‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , شرق‌ شناسي‌ , کتابشناسي‌ ها , برگزيده‌ آثار , سرگذشت‌ نامه‌ ها , اسلام‌شناسان‌ , شرق شناسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 149