مرور اصطلاحنامه باستان‌شناسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

سکه‌ شناسي‌

(فراداده‌ها)

محوطه‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌

(فراداده‌ها)

مهر شناسي‌

(فراداده‌ها)

کتيبه‌ شناسي‌

(فراداده‌ها)

آثار تاريخي‌

باستان‌شناسان‌

پژوهش‌هاي‌ باستان‌شناسي‌

يافته‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 73
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی قرخلو و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گلستان , باستان‌شناسي‌ , جاذبه‌ هاي‌ جهانگردي‌ , جهانگردي‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , ميراث‌ فرهنگي‌ , مكان يابي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طاهره شالچیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , جهانگردان‌ , جهانگردي‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , ميراث‌ فرهنگي‌ , مسيحيت‌ , اسلام , سازگاري ميان فرهنگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید سعیدا اردکانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , جاذبه‌ هاي‌ جهانگردي‌ , جهانگردي‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , ميراث‌ فرهنگي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا نوری شادمهانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , جاذبه‌ هاي‌ جهانگردي‌ , جهانگردي‌ , صنعت‌ جهانگردي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اکبر پورفرج

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , کاوش‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌ , يافته‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌ , جهانگردي‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , ميراث‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Stonehenge [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Christopher Chippindale

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , بناهاي‌ تاريخي‌ , تاريخ‌ معماري‌ , استون هنج (بناهاي تاريخي)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Stonehenge [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Christopher Chippindale

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , جغرافيا , بناهاي‌ تاريخي‌ , استون هنج (بناهاي تاريخي)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Navajo (people) [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Carl Waldman

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , مردم‌ شناسي‌ , نژاد ها , ناواهو (مردم)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Sioux [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Carl Waldman

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , مردم‌ شناسي‌ , سو (مردم)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Pueblo (people) [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , مردم‌ شناسي‌ , نژاد ها , پوئبلو (مردم)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 73