مرور اصطلاحنامه باستان‌شناسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

سکه‌ شناسي‌

(فراداده‌ها)

محوطه‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌

(فراداده‌ها)

مهر شناسي‌

(فراداده‌ها)

کتيبه‌ شناسي‌

(فراداده‌ها)

آثار تاريخي‌

باستان‌شناسان‌

پژوهش‌هاي‌ باستان‌شناسي‌

يافته‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 73
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمیله حسن زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسي‌ , تاريخ‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ , کتيبه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود جعفری دهقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسي‌ , کتيبه‌ شناسي‌ , کتيبه ها , كتيبه سرخ كتل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

عجایب طبیعی ایران (1)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسي‌ , طبيعت‌ گردي‌ , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الیاس صفاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايلخانان‌ , باستان‌شناسي‌ , مديريت‌ , ميراث‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بستني هاي باستاني

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي موقر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايران‌ باستان‌ + , باستان‌شناسي‌ , تاريخ‌ باستان‌ , ساسانيان‌ , هخامنشيان‌ , بستني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خانه سعدی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمد محیط طباطبایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار تاريخي‌ , باستان‌شناسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , آثار هنري‌ , هنر بومي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خانه سعدی در شیراز

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی نقی بهروزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيراز , باستان‌شناسي‌ , آثار هنري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر محمودآبادي، صادق آيينه وند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قداست انسان ها , ايران‌ باستان‌ + , ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسي‌ , ساسانيان‌ , کتيبه‌ شناسي‌ , ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , نقد ادبي‌ , مکتب‌ مشروعيت‌ قدرت‌ , کتيبه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ايرانشناسي در ايتاليا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آنجلو میکله پیه مونتسه؛ مترجم: مرتضي اسعدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اديان , ايتاليا , ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , تاريخ‌ ايران‌ , تاريخ‌ جديد , زبان‌ شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , انسان شناسي‌ , هنر ايراني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ايرانشناسي در فرانسه (2)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

برنار اورکاد؛ مترجم: مرتضي اسعدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرانسه , ايران‌ باستان‌ + , ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , تاريخ‌ ايران‌ , ادبيات‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 73