مرور اصطلاحنامه باستان‌شناسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

سکه‌ شناسي‌

(فراداده‌ها)

محوطه‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌

(فراداده‌ها)

مهر شناسي‌

(فراداده‌ها)

کتيبه‌ شناسي‌

(فراداده‌ها)

آثار تاريخي‌

باستان‌شناسان‌

پژوهش‌هاي‌ باستان‌شناسي‌

يافته‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 73
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

برت گ. فراگنر؛ مترجم: مرتضي اسعدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آلمان , آلمان شرقي , اتريش , سوئيس , ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , زبان‌ شناسي‌ , جغرافيا , موسيقي‌ , هنر ايراني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ايرانشناسي در ژاپن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هیسائه ناکانی شی؛ مترجم: مرتضي اسعدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ژاپن , ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسي‌ , تاريخ‌ باستان‌ , تاريخ‌ جديد , شرق‌ شناسي‌ , مردم‌ شناسي‌ , کتابشناسي‌ ها , ادبيات‌ , انديشه اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ايران شناسي در ژاپن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايرج پارسي نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ژاپن , ايران‌ باستان‌ + , ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , تاريخ‌ معاصر , شرق‌ شناسي‌ , مردم‌ شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , فرهنگ‌ ايراني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

كتيبه هاي هخامنشي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تورج دريايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌ باستان‌ + , ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , کتيبه‌ شناسي‌ , هخامنشيان‌ , کتيبه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , خط مانوي‌ , زبان‌ شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ ميانه‌ , ادبيات‌ مانوي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هاشم رجب زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسي‌ , تاريخ‌ ايران‌ , شرق‌ شناسي‌ , زبان‌ شناسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , گردهمايي‌ ها , فرهنگ‌ ايراني‌ , هنر ايراني‌ , اديان‌ باستاني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سجاد آيدنلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , داستان‌ , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌ , شاهنامه فردوسي(کتاب) , شاهنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يحيي ذكاء

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , عيد نوروز , ادبيات‌ فارسي‌ , داستان‌ , شاهنامه فردوسي(کتاب) , تخت جمشيد , شاهنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زاد روز فردوسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا شاپورشهبازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ ها , شاهنامه فردوسي(کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

درباره اساطير و روايات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدتقي سياهپوش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , تاريخ‌ باستان‌ , اسطوره‌ها , اديان‌ ابتدايي‌ , اسطوره‌ شناسي‌ , دين‌ زردشت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 73