مرور اصطلاحنامه باستان‌شناسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

سکه‌ شناسي‌

(فراداده‌ها)

محوطه‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌

(فراداده‌ها)

مهر شناسي‌

(فراداده‌ها)

کتيبه‌ شناسي‌

(فراداده‌ها)

آثار تاريخي‌

باستان‌شناسان‌

پژوهش‌هاي‌ باستان‌شناسي‌

يافته‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 73
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد مكري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الوهيت غير الله , ايران‌ باستان‌ + , ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسي‌ , شرق‌ شناسي‌ , اسطوره‌ها , نور , اسطوره‌ شناسي‌ , آتش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اسطوره در شعر معاصر عرب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجعفر ورزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , بين‌النهرين‌ باستان‌ , روم‌ باستان‌ , مصر باستان‌ , يونان‌ باستان‌ , ادبيات‌ عرب‌ , اسطوره‌ها , شعر معاصر , اسطوره‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

يك رسم باستاني

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد معين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , آداب‌ورسوم‌ , فرهنگ‌ عامه‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ديرينه شناسي اسطوره ي ضحاك

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا مهرآفرين، محمود طاووسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , اسطوره‌ها , اسطوره‌ شناسي‌ , اوستا , شاهنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دوشسن گیلمن؛ مترجم: مهدي سمسار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آغاز جهان , ايران‌ باستان‌ + , باستان‌شناسي‌ , تاريخ‌ باستان‌ , يونان‌ باستان‌ , اسطوره‌ها , نقد اسطوره‌ اي‌ , اسطوره‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم خدایا، صابر امامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌ باستان‌ + , باستان‌شناسي‌ , يونان‌ باستان‌ , ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ حماسي‌ + , ادبيات‌ فارسي‌ , اسطوره‌ها , اسطوره‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

قاين

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد احمدي بيرجندي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قائن , باستان‌شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , خود سرگذشت‌ نامه‌ ها , سفرنامه‌ ها , تاريخ‌ تمدن‌ , تاريخ‌ فرهنگ‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمود میر اسکندری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , يافته‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌ , سفال‌ گري‌ , موزه‌ هاي‌ آبگينه‌ و سفالينه‌ , ايران

منابع دیجیتالی :

مطالعه

اهمیت سفال در باستان شناسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم کریمی وند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , تمدن‌ , سفال‌ گري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

یادگارهای باستانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزت الله نگهبان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , آثار تاريخي‌ , باستان‌شناسي‌ , بناهاي‌ تاريخي‌ , جام افسانه ‌ي زندگي , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 73