مرور اصطلاحنامه تاريخ‌ آفريقاي‌ شمالي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ادريسيان‌

(فراداده‌ها)

بني‌اغلب‌

(فراداده‌ها)

بني‌حفض‌

(فراداده‌ها)

بني‌حماد (الجزاير)

(فراداده‌ها)

بني‌رستم‌

(فراداده‌ها)

بني‌زيري‌ (تونس‌)

(فراداده‌ها)

بني‌عبدالواد

(فراداده‌ها)

بني‌وطاس‌

(فراداده‌ها)

شرفاي‌ مراکش‌

(فراداده‌ها)

مرابطين‌

(فراداده‌ها)

موحدين‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15

رحلة المکناسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن عبدالوهاب مكناسي: محقق: محمد بوكبوط

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ آفريقاي‌ شمالي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ ها , سفرنامه‌ ها , جهانگردي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فتوح مصر و المغرب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي محمد عمر

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مصر , تاريخ‌ آفريقاي‌ شمالي‌ , تاريخ‌ اندلس‌ , تاريخ‌ مصر , فتوحات اسلام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تاسیس الغرب الاسلامی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هشام جعيط

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مصر , تاريخ‌ آفريقاي‌ شمالي‌ , آفريقا , جغرافيا , جغرافياي‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن محمد ادريسي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اسپانيا , تاريخ‌ آفريقاي‌ شمالي‌ , سفرنامه‌ ها , جغرافيا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تاریخ افریقیة و المغرب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم بن قاسم ابن رقيق؛ محقق: محمد زينهم محمد عزب

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ آفريقاي‌ شمالي‌ , جغرافيا , جغرافياي‌ تاريخي‌ , پادشاهان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

معجب في تلخيص أخبار المغرب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالواحدبن علي مراكشي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ , تاريخ‌ آفريقاي‌ شمالي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

دراسات فی الحرکات الوطنیة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد علی داهش

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ آفريقاي‌ شمالي‌ , جنبش‌ هاي‌ اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مغرب الإسلامی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

السید محیی الدین القلیبی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراكش ( كشور ) , تاريخ‌ آفريقاي‌ شمالي‌ , تاريخ‌ اسلام‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی چلونگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ آفريقاي‌ شمالي‌ , فاطميان‌ , آفريقا , تجارت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جهان شمولي اسلام , تاريخ‌ , تاريخ‌ آفريقاي‌ شمالي‌ , آفريقا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 15