مرور اصطلاحنامه تقويم‌ ايران‌ باستان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

تقويم‌ بن‌زايشن‌

(فراداده‌ها)

تقويم‌ بهيزکي‌

(فراداده‌ها)

تقويم‌ فرس‌ قديم‌

(فراداده‌ها)

تقويم‌ نيبران‌

(فراداده‌ها)

تقويم‌ يزدگردي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تقويم‌ ايران‌ باستان‌ , دوره‌ پهلوي‌ , روشنفکري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل نبیی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تقويم‌ , تقويم‌ ايران‌ باستان‌ , عيد نوروز , شاعران‌ , جدول خيامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

همايون صنعتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تقويم‌ , تقويم‌ ايران‌ باستان‌ , اسم‌ , ريشه‌ شناسي‌ , زبان‌ شناسي‌ تاريخي‌ + , ادبيات‌ فارسي‌ , فرهنگ‌ ايراني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گاه شماری در ایران باستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل نبئی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تقويم‌ الهي‌ , تقويم‌ ايران‌ باستان‌ , تقويم‌ يزدگردي‌ , هخامنشيان‌ , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 پنج روز آخر سال

پنجه مقدس

[منبع الکترونیکی] : پنج روز آخر سال

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرش نورآقایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌ باستان‌ + , تقويم‌ ايران‌ باستان‌ , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدمهدی جوادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , تقويم‌ , تقويم‌ ايران‌ باستان‌ , تقويم‌ ترکي‌ , تقويم‌ ميلادي‌ , تقويم‌ هجري‌ شمسي‌ , کتاب‌ ها , تاریخ اسلام

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تقويم‌ , تقويم‌ ايران‌ باستان‌ , سال‌ نگاري‌ (تاريخ‌) + , تاريخ نگاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.